Розкладання чисел на прості множини

У категорії- математика
Автор Галина

Навчальна мета: Навчити розкладати числа на прості множини, повторити поняття про прості та складні числа.
Розвиваюча мета: Розвивати пам’ять, увагу. Тип уроку: Урок засвоєння нових знань
План уроку
1) Організаційна частина.
2) Перевірка домашнього завдання.
3) Вивчення нового матеріалу.
4) Домашнє завдання.
Хід уроку:
1) Оскільки програмою передбачено дуже невеликий обсяг
часу на вивчення теми, з метою економії часу перевіряю
домашнє завдання за межами уроку, тобто збираю зошити.
2) Актуалізація опорних знань. На дошці записи
а) які серед записаних чисел є протилежними? Складеними? Не є
простими? Не є складеними? Діляться на 2? Кратні 3? Діляться на 10
Не діляться на 9?
1,2,3,4,5, 10, 15,27, 108
б) як будуть називатися числа в новому записі?
Відповідаючи на запитання учні повторюють основні (базові) понятт уроку.
3) Вивчення нового матеріалу. Запис теми уроку, оголошенш
мети.
15=3*5; 27=3*3*3=3, кожний множник просте число
100 2 210 2 19 19
50 2 105 5 1
25 5 21 З
55 77
1 1
100=2*2*5*5=2 * 5 210=2*5*3*7 19=19*1
Відкрити підручники на ст. 19 а) Прочитайте правило, б) Повторіть правило, в) Наведіть приклад числа і розкладіть його на прості множники.
Ст. 21 Усно «перевір себе» №1,3, 4.
Розв’язуємо № 113 (4 учні біля дошки)
Учні класу дають додаткові запитання.
Виставляють оцінки.
Аналогічно №132
а) 100 6)500 в) 250 г) 370
№141 (усно)
Підсумок уроку.
а) Що нового навчилися?
б) Що було найскладніше? Найпростіше?
в) Над чим потрібно попрацювати під час виконання дом.заі
Домашнє завдання: № 138, 144. 148. 4

 

Ознаки подільності на 2,5,10.6кл

У категорії- математика
Автор Галина

Навчальна мета: Вивчити ознаки подільності на 2, 5 і 10.
Розвиваюча мета: Розвивати пізнавальний інтерес, усний рахунок.
Тип уроку: Комбінований урок.
План уроку:
1) Організаційна частина.
2) Перевірка домашнього завдання.
3) Вивчення нового матеріалу.
4) Домашнє завдання.
Хід уроку:
Перевірка домашнього завдання.
а) на дошці два учні виконують №35,37.
б) з місця один учень розповідає, як виконував №38.
Разом всі перевіряють завдання, які виконувалися на дошці. Після цього 3 учням даю додаткові завдання усно і виставляю оцінки.
З метою підготовки учнів до вивчення нового матеріалу, пропоную учням пограти в «математичний футбол».
Ділю клас на 2 команди: 1 команда ставить запитання, інша відповідає і навпаки.
1) Які числа називаються натуральними?
2) Назви всі натуральні числа?
3) Перерахуй усі цифри?
4) Назви найменше натуральне число?
5) Назви найбільше натуральне число?
1) Як називаються числа, які закінчуються О?
2) Які числа називаються парними?
3) Які числа називаються непарними?
4) Назви найменше парне число?
5) Назви найменше двоцифрове число?
6) Назви найбільше двоцифрове число?
Підводимо підсумок гри.
Не записуючи теми уроку у зошит переходжу до вивчення матеріалу. Заздалегідь на дошці креслю таблицю у якій записую числа.
           І                                           II                                       III
2, 16,380,424,568          15,400,585,80020, 3185          50, 900, 230, 4700
Пропоную усно
І – поділити на 2
II – поділити на 5
III – поділити на 10
Після того, як учні виконали такі завдання запитую:
1) які числа записані у І таблиці?
В-дь: парні, які закінчуються парними цифрами.
2) Які числа записані у II таблиці?
В-дь: які закінчуються на 5 і 0.
3) Які числа записані у III таблиці?
В-дь: які закінчуються 0.
4) На що ми ділили числа у І таблиці, II таблиці, ІІІ таблиці. Учні роблять висновок.
5) Яку гему уроку ми запишемо у зошит?
Після цього записую тему уроку на дошці.
«Ознаки подільності на 2, 5 і 10»
Прошу відкрити підручник 2 ст.10
Усно № 52, 54 Виконуємо у зошиті №68
Підсумок уроку
Бліц контроль: З’ясуйте, чи правильні твердження
а) 15 240 ділиться на 2; па 5; на 10, і чи е це число простим.
б) 123 чи ділиться на 2, на 5, на 10, і чи є це число простим
Домашнє завдання: № 59, 63, 73 № 80, 2
№ 73 складніший це III, IV рівень
№ 80 повторення 

Квадрат і його властивості. 8кл

У категорії- математика
Автор Галина

Мета: Узагальнити вивчений матеріал про паралелограм, прямокутник та вивчити матеріал про квадрат і його властивості. Розвивати творчі здібності школярів.
Обладнання: моделі квадратів, паралелограмів, прямокутників.
План уроку:
1. Актуалізація опорних знань. Метод «Мікрофон».
2. Оголошення теми уроку та очікуваних результатів.
3. Розв’язання вправ з використанням інтерактивних технологій, а саме: «Займати позицію» 5хв. «Мозковий штурм» 5 хв.
4. Задача-практикум – 15хв.
5. Підбиття підсумків уроку, оцінювання учнів.
6. Домашнє завдання.
Хід уроку:
Актуалізація опорних знань.
Учні класу об’єднуються у 4 команди «Чотирикутник», «Паралелограм», «Прямокутник», «Многокутник» кожна команда на листочку отримує завдання.
1) Серед фігур вибрати паралелограм, записати їх властивості, обчислити периметр, та кути.
2) Серед фігур вибрати чотирикутники, записати їх властивості і виміряти кути.
3) Серед фігур вибрати прямокутники, записати їх властивості, обчислити периметр та виміряти кути.
4) Серед фігур вибрати трикутники, записати їх властивості, обчислити периметр та виміряти кутиг
Після виконання завдання один представник команди доповідає про результат, інші доповнюють. Консультант виставляє оцінку одному, хто найкраще працював.
Очікувані результати: після такої роботи учні повинні повторити і закріпити знання по темі «Властивості чотирикутника, паралелограма, прямокутника» навчитися класифікувати його за рівнем важливості.
Після цього оголошую тему і мету уроку:
«Квадрат і його властивості»
Кожній групі даю завдання: 1) Обчислити площу та периметр фігури, яку ти отримав.
2) Склади вираз для обчислення площі та периметра фігури, яку ти отримав.
3) Маючи вираз для обчислення площі та периметра квадрат обчислили сторони квадрата.
4) Даю аналогічне завдання, як і 3 групі.
У всіх групах повинна вийти відповідь 40м і 10м; 20м і 25м .
Один учень доповідає з кожної групи про отримані результати підводимо підсумки і об’єдную учнів у 2 групи.
Розв’язуємо №28
Використовую метод «Мозковий штурм»
Учні кожної групи використовують свої методи для обчисленн площі фігури.
Приходимо до єдиного висновку.
Записуємо результати у зошит.
Скласти задачу (прикладну задачу), де використовують квадра його властивості.
Підводжу підсумок уроку.
Кожен учень на парті має зразок.
Прізвище, ім’я, по-батькові:
1. Ви брали активну участь у роботі групи? -
2. Ви вносили вдалі пропозиції?
3. Чи ви надавали підтримку іншим?
4. Чи ви висунули нову ідею? -
5. Чи ви узагальнили почуте? -
6. Чи доповідали ви класу? -
Всього балів: Вибірково ставлю оцінки
Домашнє завдання: п.53
Завдання ст. 18(1,4) збірничок 

Додавання і віднімання раціональних дробів 8кл.

У категорії- математика
Автор Галина

 
Мета уроку: корекція і систематизація знань учнів, формувати вміння застосовувати різні способи додавати і віднімати раціональні дроби, а також розв’язувати нестандартні вирази
Очікувані результати: Учні повинні вільно вміти додавати і віднімати раціональні дроби з однаковими знаменниками у тому числі в нестандартних випадках з різними знаменниками. Знати алгоритм додавання і віднімання.
План уроку:
1) Перевірка домашнього завдання.

2) Завдання на карточках.

3) Повторення теоретичних питань.

4) Бесіди про дроби.

5) Робота в малих групах «математичне лото».

6) Робота «Обчислити усно»

7) Цікавинка «квіточка»

8) Розв’язання завдань

9) Підсумок уроку.

10) Домашнє завдання.

Хід уроку:
1. Перевірка домашнього завдання № 61, 69, 75, 83. учні звіряють з дошкою домашнє завдання. Звертаю разом з учнями увагу на помилки.
2. Після цього два учні працюють біля дошки з карточками:

І карточка                 II карточка

 3. Коли два учні виконують завдання перевіряю з класом теоретичний матеріал. Запитання: що такс дріб? Які є дроби? Що означає риска дробу, чисельник, знаменник? Які дроби =1, >1,<1? Які дроби називаються цілими та раціональними?
4. Проводжу бесіду про важливість дробів в житті людини. Перевіряю завдання на дошці.
Робота в парах. № 57, 58, 59.
5. Кожному завданні № 57, 58, 59, відповідає буква на вчительському столі, хто розв’язав іде бере букву і клеїть на дошку після розв’язання отримали слово «МОЛОДЦІ».
6. Клас ділю на 3 команди, кожна на дошці має завдання, по-черзі виконують його, є консультант, що консультує і має на листочку відповіді, «Математичне лото» вибирає правильну відповідь. Підводимо підсумок.
7. «Цікавинка квіточка»

Обчисліть звівши дроби до спільного знаменника і складіть алгоритм зведення дробів до спільного знаменника. Перевіряємо і повторюємо алгоритм.
.8. № 78 колективно коментуючи розв’язуємо на дошці.
9. Підсумок: Як звести дроби до спільного знаменника? Що є спільним знаменником? Що нового дізналися? Як додати (відняти) дроби?
10. Домашнє завдання: №78, 79, 82.