Додаток 1

У категорії- хімія
Автор Галина

Для актуалізації опорних знань про класифікацію і властивості найважливіших класів неорганічних сполук  пропоную таку самостійну роботу.

Самостійна робота №1.

Мета: встановити залежність загальних властивостей представників найважливіших класів неорганічних речовин від природи хімічного елемента, що входить в їх склад; повторити характерні особливості металів і неметалів, що проявляються у властивостях як простих речовин, так і сполук хімічних елементів, пояснити генетичний зв’язок між речовинами.

Схема 1.

Хімічні елементи

Речовини

Прості речовини                               Складні речовини

Метали           Неметали                                Оксиди     Основи      Амфотерні     Кислоти     Солі

гідроксиди

Основні оксиди                            Кислотні оксиди

Амфотерні оксиди

1.Вивчіть схему.

2.Приготуйте усну розповідь, що пояснює схему.

3.Напишіть рівняння хімічних реакцій, що підтверджують можливість одержання із простих речовин складних різних класів.

На наступних уроках учні знайомляться з більш детальною класифікацією хімічних елементів на природні родини. При цьому вони повинні відмітити особливості хімічних елементів кожної родини, загальну закономірність, що виражається в залежності властивостей хімічних елементів і простих речовин від зростання відносної атомної маси, індивідуальні відмінності властивостей кожного хімічного елемента від інших, що належать до однієї і тієї ж родини. Завдання для цього можуть бути подібними і запропоновані в формі спеціальних інструкцій для роботи з таблицями чи з текстом підручника.

Самостійна робота №2.

Мета: встановити спільне і відмінне у хімічних елементів, що належать до природної родини лужних металів, і встановити залежність властивостей хімічних елементів від відносної атомної маси.

Ознайомтеся з інформацією  про лужні метали з таблиці 1  і дайте відповіді на питання.

Таблиця 1.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ

 
Назви елементів

Сим­воли

Відносна атомна маса Формули оксидів Формули гідроксидів Валент­ність

Здатність

окиснюватись

Літій

Li

6,9

Li2P

LiOH

I

Загоряються при нагріванні

Посилюється

Натрій

Na

23

Na20

NaOH

I

 

Калій

К

39

к2о

КОН

I

 

Рубідій

Rb

85,5

Rb2o

RbOH

I

Загоряються при н.у.

20-  25 °С

 

Цезій

Cs

132,9

Cs2O

CsOH

I

 
                 

1.Яка валентність лужних металів в оксидах і гідроксидах? Наведіть формули оксидів цих металів.

2.Як змінюється густина, температури кипіння і плавлення у простих речовин – лужних металів в залежності від зростання відносних атомних мас хімічних елементів?

3.Як змінюється хімічна активність металів щодо кисню залежно від зростання відносних атомних мас хімічних елементів?

4.Чому метали цієї природної родини названі лужними?

Самостійна робота №3.

Мета: з’ясувати загальні і індивідуальні властивості галогенів і встановити залежність властивостей хімічних елементів і простих речовин від відносної атомної маси.

Ознайомтеся з інформацією про галогени з таблиці 2 і дайте відповіді на питання.

Таблиця 2.

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛОГЕНІВ

 
   
  Хіміч­ий

елемент

Символ

Віднос-на атомнамаса

  Проста речовина   Форма сполуки  
  Фор­мула

Будова

Агрегатний стан

Забарвлення

t кип,°С Кислота

Сіль (приклад)

 
  Флуор F

19

F2

Молекулярна

Газ

Зеленкувато-

жовте

-188

HF

MgF2

 
  Хлор Cl

35,5

С12

Те саме

Газ

Жовто-зелене

-34

HCl

MgCl2

 
  Бром Вг

80

Br2

- ” -

Рідина

Червоно-буре

59

НВг

MgBr2

 
  Іод І

127

І2

- ” -

Тверда речовина

Чорно-фіолетове

184

НІ

Mgl2

 
                     

1.Яка валентність галогенів у сполуках з металами і Гідрогеном? Які їх формули?

2.Який склад молекул простих речовин – галогенів?

3.Як змінюються фізичні властивості галогенів в залежності від зростання відносних атомних мас хімічних елементів, що їх утворюють?

4.Як змінюється хімічна активність галогенів щодо Гідрогену?

5.До якого класу неорганічних сполук належать водні розчини сполук галогенів з Гідрогеном: HF;  HCI і ін.?

Самостійна робота №4.

Мета: вияснити особливості природної родини інертних елементів.

Розгляньте дані про інертні елементи, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНЕРТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Назва і символ хімічного елемента

Відносна атомна маса

Валентність  у сполуках з металами

Валентність  за Флуором і Оксигеном

Властивості простих сполук

Температура кипіння (°С)

Густина

(г/л)

Гелій            HeНеон            Ne

Аргон           Ar

Криптон       Kr

Ксенон        Xe

Радон          Rn

4

20

40

84

131

222

0

0

0

0

0

0

-

-

-

6

8

6

-269

-246

-186

-153

-107

-65

0,178

0,899

1,784

3,736

5,891

9,960

Зробіть висновок про подібність і відмінність цих хімічних елементів. Яка закономірність у зміні їх властивостей залежно від зростання відносних атомних мас вами помічена?

Для кращого усвідомлення особливих властивостей хімічних елементів, що належать до природних груп яскраво виражених металів і типових неметалів, учні повинні порівнювати їх характерні ознаки, що перебувають в залежності від відносних атомних мас.

Самостійна робота №5.

Мета: виявити вміння учнів визначати кількість протонів і нейтронів в  атомах.

I. Варіант. Визначте кількість протонів і нейронів в атомах хімічних елементів з порядковими номерами 14, 16, 39.

II. Варіант. Визначте кількість протонів і нейтронів в атомах хімічних елементів з порядковими номерами 40, 42, 56.

Для вправ із застосуванням знань періодичного закону можна організувати різнорівневу самостійну роботу.

Самостійна робота №6 ( диференційована).

Мета: навчитися застосовувати знання ПЗ для пояснення конкретних фактів.

I рівень.

1. Напишіть формули вищих оксидів для хімічних елементів з порядковими номерами 6, 15, 16.

2. Напишіть формули  сполук з Гідрогеном хімічних елементів : P, S, C.

II рівень.

1.Напишіть формули хлоридів, утворених хімічними елементами з порядковими номерами 20, 37, 49. Хлор в цих сполуках одновалентний.

2.Напишіть формули вищих оксидів таких хімічних елементів: Pb, Sb, Cl, Si.

III рівень.

1. Напишіть формули сульфідів, утвореними хімічними елементами з порядковими номерами 3, 56, 81. Сульфур в цих сполуках двохвалентний.

2. Напишіть формули сполук з Гідрогеном і формули вищих оксидів таких хімічних елементів: Si, N, Se.

IV рівень.

1. Напишіть формули нітридів (сполук з Нітрогеном), які можуть утворювати хімічні елементи 3-го періоду. Нітроген в цих сполуках трьохвалентний.

2. Складіть формули вищих оксигеновмісних кислот , утворених хімічними елементами 34, 51, 53.

З метою визначення рівня начальних досягнень з теми і ліквідації прогалин у знаннях учнів проводжу самостійну роботу.

Самостійна робота №7.

Мета: навчитися характеризувати хімічні елементи за їх місцем у періодичній системі хімічних елементів і будовою атомів.

І варіант. Визначте формулу гідроксиду, якщо його відносна молекулярна маса дорівнює 121, а хімічний елемент, що утворює гідроксид, знаходиться в третій групі.

ІІ варіант. Кислота має формулу Н3ЕО4 . Яка її відносна молекулярна маса, якщо хімічний елемент (Е) знаходиться в третьому періоді і має в кислоті вищу валентність?

ІІІ варіант. Формула сполуки Н2Е. Яка її відносна молекулярна маса, якщо хімічний елемент (Е) знаходиться в п’ятому періоді періодичної системи  хімічних елементів?

ІVваріант. Оксид хімічного елемента третьої групи, його відносна  молекулярна маса дорівнює 102. Який це елемент?

Тепер, коли учні розібралися в змісті поняття «хімічний елемент», їм можна запропонувати достатньо серйозну роботу, що включає теоретичний аналіз визначень.

Самостійна робота №8 (диференційована).

І рівень.

1.Що означає слово «ізотопи»?

2.Скільки протонів і скільки нейтронів в ядрах атомів двох ізотопів хімічного елемента з порядковим номером 18?

ІІ рівень.

1.Проаналізуйте два визначення хімічного елемента:

а) хімічний елемент – вид атомів, що займає певне місце в періодичній системі хімічних елементів;

б) хімічний елемент – сукупність ізотопів.

В чому подібність і відмінність цих визначень?

2.Який склад ядер атомів двох ізотопів хімічного елемента з порядковим номером 29?

ІІІ рівень.

Проаналізуйте два визначення хімічного елемента:

а) хімічний елемент – це вид атомів, що мають однакову відносну атомну масу;

б) хімічний елемент – це вид атомів, що мають однаковий заряд ядра.

В чому подібність і відмінність цих визначень?

2.Скільки протонів і скільки нейтронів в ядрах атомів двох ізотопів хімічного елемента з порядковим номером 52?

ІVрівень.

1.Проаналізуйте два визначення хімічного елемента:

а) хімічній елемент – це вид атомів, що мають однаковий заряд ядра;

б) хімічний елемент – це сукупність ізотопів.

Яке з цих визначень включає в себе найвичерпнішу інформацію?

2.Чому в періодичній системі хімічних елементів Телур розміщений перед Йодом?

Самостійна робота №9.

Мета: знаючи зв’язок між будовою атомів, розміщенням  хімічних елементів в періодичній системі і властивостями їх сполук, навчитися прогнозувати властивості речовин і будову атомів хімічних елементів.

І варіант.

1.Розподіл електронів в атомі хімічного елемента такий: 2, 8, 8, 2. Який це хімічний елемент?

2.Напишіть формулу вищого оксиду цього хімічного елемента. З якими з перелічених нижче речовин він буде реагувати? Складіть рівняння можливих реакцій з речовинами:  O2, H2O, HCl, NaOH, H2SO4.

ІІ варіант.

1. Розподіл електронів в атомі хімічного елемента такий: 2, 8, 7. Який це елемент?

2. Напишіть формулу вищого оксиду цього хімічного елемента. З яким із перелічених нижче речовин він буде взаємодіяти: H2, H2O, NaOH, H2SO4, Ca(OH)2?  Складіть рівняння можливих хімічних реакцій.

З метою узагальнення і систематизації знань з теми доцільно запропонувати завдання для групової  роботи.

Самостійна робота №10 (групова).

Мета: узагальнити відомості, які підтверджують те, що класифікація хімічних елементів Д. І. Менделєєва – універсальна; з’ясувати загальнонаукове значення закону.

І група.

1. Які ознаки характерні для істинної класифікації хімічних елементів?

2. Охарактеризуйте з цих позицій класифікацію хімічних елементів, яка подана в таблиці «Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва».

ІІ група.

Як історія розвитку знань про періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів підтверджує загальні положення про те, що:

а) знання про світ постійно розширюються, поглиблюються і уточнюються;

б) теорія відіграє важливу роль в поясненні і передбаченні нових фактів?

ІІІ група.

Розкрийте значення періодичного закону і періодичної системи

а) для розвитку хімії як науки;

б) для розвитку інших наук.

В результаті обговорення питань самостійної роботи учні приходять до спільного висновку, що класифікація хімічних елементів Д. І. Менделєєва – універсальна.

Самостійна робота як основа активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів

У категорії- хімія
Автор Галина

Вчитель хімії М.П.Мельник.

Самостійна робота як основа активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів

Пізнавальна діяльність учнів надто різноманітна. Але всі види навчальної діяльності підпорядковані процесу мислення. В основі навчання, пізнавальної діяльності лежить мислительна робота учня.

У широкому розумінні самостійна навчальна робота – це активна діяльність  учнів, спрямована на здобування, удосконалення або застосування знань і навичок, основою якої є вольове зусилля, що мобілізує пізнавальні здібності учнів на розв’язання навчальних завдань власними силами.

Характерною рисою самостійних  робіт є те, що в процесі їх виконання учні роблять висновки конкретного характеру. До більш загальних висновків учням допомагає прийти вчитель.

Самостійні роботи класифікують за такими ознаками:

За дидактичними цілями:

1. Для актуалізації опорних знань і підготовки до сприйняття нового матеріалу.

2. Для вивчення нового матеріалу.

3. Для систематизації знань.

4. Для закріплення знань і вмінь.

5. Для перевірки і контролю знань.

За характером пізнавальної діяльності:

1. Копіювального  характеру (що виконуються за зразком).

2. Частково-пошукового характеру.

3. Дослідницького характеру.

За формою організації роботи учнів:

1. Фронтальні.

2. Групові.

3. Індивідуально-диференційовані.

За джерелами знань і засобами навчання:

1. Робота з підручником, довідником і іншими посібниками.

2. Складання плану і конспекту лекції, прочитаного тексту.

3. Складання схем, плану після (чи в час) роботи з екранними посібниками.

4. Робота з роздатковим матеріалом.

5. Виконання хімічних дослідів.

6. Робота з моделями.

7. Усне і письмове розв’язання розрахункових і якісних задач.

8. Написання хімічних диктантів.

9. Експериментальне розв’язання задач.

10. Виконання графічних робіт.

11. Готування повідомлень, рефератів.

Для  самостійної роботи характерна різна комбінація цих чотирьох ознак. Наприклад, робота з роздатковим  матеріалом може здійснюватися фронтально. При цьому діяльність учнів може бути частково-пошукового характеру, а робота буде проводитися з метою закріплення знань.

Пропоную систему самостійних робіт для 8 класу, що допомагають вирішенню основних питань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва».

Вважаю, що такі самостійні роботи можуть бути використані в наступних класах під час повторення і узагальнення знань про періодичний закон і  періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва (додаток 1).