Засідання команди психолого-педагогічного супроводу

У категоріїІнклюзивна освіта
Автор Галина Федина

02 грудня в опорному Великолюбінському ЗЗСО І-ІІІ ступенів відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу Неволько Ангеліни, учениці 9-Б класу.

Порядок денний:

  1. Про надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.
  2. Про підготовку до ДПА.

Нормативно-правові документи для організації інклюзивного навчання

У категоріїІнклюзивна освіта
Автор Ірина Орлик

1. Порядок організації інклюзивного навчання в закладах освіти, затверджений постановою КМУ від 15 серпня 2011 року №872.
2. Зміни, що вносяться до Порядку організації інклюзивного навчання в закладах освіти, затверджені постановою КМУ від 9 серпня 2017 року №588. (Зразок ІПР).
3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 “Про затвердження Примірного положення психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти.”
4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 №414 “Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти.”
5.Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №72 “Про ЗМІНИ, що додаються у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1096.”
6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 №627 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з ООП”
7.Наказ Міністерства освіти і наки України від 10.06.2019 №808 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 року №627.”
8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 №90 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року №1205.”
9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 №693 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з ООП.”
10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 №816 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями.”
11. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2019 №1/9-409 “Організаційно-методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти.”

Заклад освіти отримав спеціальні засоби корекції

У категоріїІнклюзивна освіта
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський ЗЗСО І-ІІІ ступенів отримав спеціальне обладнання для навчання дитини з особливими освітніми потребами:

1. Прилад “Орієнтир”

2.Тифлоприлад “Графіка”

3.Набори для малювання (2)

4.Магнітний конструктор

5.Геометричний сенсорний мішечок

Інклюзивна освіта – перспектива нова…

У категоріїІнклюзивна освіта
Автор Галина Федина

 

Уже  восьмий  рік  поспіль у нашій школі навчається Неволько Ангеліна – дитина з особливими потребами. 30 листопада в опорному Великолюбінському закладі ЗСО І-ІІІ ступенів відбувся круглий  стіл за участю команди психолого-педагогічного супроводу, у тому числі Богдани Борисівни, матері  Ангеліни, асистента вчителя,  практичного психолога, соціального педагога, учителів-предметників на   тему «Інклюзивна освіта- перспектива нова, хоч різні  можливості- рівні права». Стало очевидним, що кожен із членів команди шукає дієві  інструменти, що дозволять підібрати оптимальний варіант роботи з Ангеліною. А мета нашої діяльності – це досягнення такого психологічного стану дитини,  коли вона буде сприймати свій зоровий дефект як одну із своїх якостей, тобто певну індивідуальну характеристику, що відрізняє її від інших, але не більше  того. Складено протокол засідання, прийнято рішення.

 

 

 

Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами

У категоріїІнклюзивна освіта
Автор Галина Федина

Затверджую

Директор опорного закладу

О.Матківський

15.11.2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в опорному Великолюбінському  закладі загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні принципи, завдання та функції, а також порядок організації діяльності команди психолого-педагогічного супроводу  Неволько Ангеліни, дитини з особливими освітніми потребами , яка здобуває освіту в умовах інклюзивного навчання у 8-Б класі опорного Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: індивідуальна навчальна програма – документ (частина ІПР), який окреслює коло знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню з кожного окремого навчального предмету у процесі навчання у закладі загальної середньої освіти з метою реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини з особливими освітніми потребами (далі дитини з ООП). Містить перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин на кожну тему, час, відведений на вивчення всього курсу. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України “Про освіту”.

3.   Персональний  склад  Команди   супроводу затверджено  наказом керівника закладу освіти.

4.  Команда супроводу дитини з ООП співпрацює з ІРЦ з питань надання корекційно-розвиткових послуг та методичного забезпечення її діяльності.

IL Склад учасників Команди супроводу

Відповідно до наказу №285   від 15.11.2018р. «Про персональний склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами» затверджено  такий персональний склад команди супроводу Неволько Ангеліни, дитини з ООП:

- Федина Галина Йосипівна – заступник директора з навчально-виховної роботи,

- Орлик Ірина Ігорівна – асистент учителя,

- Садловська Оксана Аркадіївна – класний керівник 8-Б класу,

- Стефанишин Оксана Йосипівна – практичний психолог,

- Шевчук Катерина Вікторівна – соціальний педагог,

- Неволько Богдана Борисівна – матір учениці,

- Неволько Ігор Федорович – батько учениці,

- Тюрдьо Марія Василівна – учитель української мови.

- Чернявська Оксана Мирославівна – учитель української літератури,

- Матківська Людмила Петрівна – учитель  зарубіжної літератури,

- Ільчишин Ірина Степанівна – учитель англійської мови,

- Іванів Майя Тімурівна =- учитель історії,

- Чумало Ірина Богданівна – учитель математики,

- Іваніцька Надія Михайлівна – учитель фізики,

- Підляська Галина Володимирівна – учитель інформатики,

- Мельник Марія Петрівна- учитель хімії,

- Колібанич Софія Іванівна – учитель географії,

- Комінко Марія Григорівна – учитель основ здоров’я,

- Яремчук Зіна Трохимівна – учитель трудового навчання,

- Буряк Уляна Степанівна – учитель мистецтва,

- Мельник Богдана Богданівна – учитель з розвитку мовлення.

ІІІ. Принципи діяльності Команди супроводу

1. Основними принципами діяльності Команди супроводу є:

- повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;

- дотримання інтересів дитини з ООП, недопущення дискримінації та порушення її прав;

- командний підхід;

- активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього процесу та розробки ІПР;

- конфіденційність та дотримання етичних принципів;

- міжвідомча співпраця.

IV. Завдання Команди супроводу

1. Команда супроводу виконує наступні завдання:

збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПР;

визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;

розроблення ІПР для дитини з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;

надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання;

створення належних умов для інтеграції дитини з ООП в освітнє середовище;

проведення консультативної роботи з батьками дитини з ООП щодо особливостей її розвитку, навчання та виховання;

проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників, батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини, формування дружнього та неупередженого ставлення до дитини з ООП.

V. Основні функції учасників Команди супроводу

Адміністрація закладу освіти (директор або заступник директора з навчально-виховної роботи/вихователь-методист):

формування складу Команди супроводу;

призначення відповідальної особи щодо координації розроблення ІПР;

організація роботи Команди супроводу;

контроль за виконанням висновку ІРЦ;

залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП;

контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;

розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;

залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;

оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;

моніторинг виконання ІПР.

Практичний психолог:

вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;

психологічний супровід дитини з ООП;

надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з ІПР;

надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП;

консультативна робота з батьками дитини з ООП;

просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.

Соціальний педагог:

соціально-педагогічний патронаж дитини з ООП та її батьків;

виявлення соціальних проблем, які потребують негайного вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;

вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП;

соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі;

інформування дитини з ООП та її батьків про мережу закладів позашкільної освіти, залучення дитини до участі в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей;

надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних, міжособистісних конфліктів;

захист прав дитини з ООП, за відповідним дорученням представлення її інтересів у відповідних органах та службах.

Класний керівник, вчителі-предметники:

забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПР;

підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби, результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;

участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;

розробка індивідуальної навчальної програми в закладі загальної середньої освіти ;

визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

створення належного мікроклімату в колективі;

надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми/освітнього плану дитиною з ООП.

Асистент вчителя:

спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;

участь у розробці ІПР;

участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми/індивідуального освітнього плану (для закладів дошкільної освіти);

адаптація освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;

оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення цілей навчання, передбачених ІПР;

підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;

надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

Батьки дитини з ООП:

доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні домашніх завдань);

прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПР;

створення умов для навчання^ виховання та розвитку дитини.

VI. Організація роботи Команди супроводу

1. Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на директора або заступника директора з навчально-виховної роботи, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками.

2. Робота Команди супроводу здійснюється в межах основного робочого часу працівників.

3. Однією з організаційних форм діяльності Команди супроводу є засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом навчального року. За потреби скликаються позачергові засідання. Ініціювати позачергове засідання Команди супроводу може будь-хто з її учасників.

4. Головою засідання  Команди  супроводу  є директор  або  заступник директора з навчально-виховної роботи в закладі загальної середньої освіти.

5. Рішення засідання Команди супроводу приймаються за результатами колегіального   обговорення   інформації   кожного   її   учасника   відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).

6. Рішення засідання Команди супроводу оформляється протоколом, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.

7. Секретар призначається із числа складу постійних учасників Команди супроводу.

VII. Організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з особливими освітніми потребами

1. Відповідно до висновку ІРЦ, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності), результатів психолого-педагогічного вивчення дитини Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 2-х тижнів з моменту початку освітнього процесу. ІПР погоджується з батьками та затверджується керівником закладу освіти.

2. Команда супроводу переглядає ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі загальної середньої освіти двічі на рік (у разі потреби частіше).

3. Відповідно до особливостей розвитку дитини з ООП Команда супроводу розробляє   індивідуальний   навчальний   план   та   індивідуальну   навчальну програму в закладі загальної середньої освіти .

4. Команда супроводу визначає способи адаптації (у разі необхідності модифікації) освітнього  середовища,  навчальних  матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП.

5. Надання  психолого-педагогічних  та  корекційно-розвиткових  послуг здійснюється шляхом проведення індивідуальних і групових занять.

6. У разі виникнення ‘труднощів у реалізації ІПР, Команда супроводу звертається до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.

7. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП.

8. Корекційно-розвиткові заняття згідно з ІПР проводяться педагогічними працівниками закладу  освіти та (або) залученими фахівцями ІРЦ,  інших установ/закладів, фізичними особами, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері освіти.