Список працівників, які атестуються в 2019-2020 н.р.

У категоріїМетодична робота
Автор Галина Федина

 

 

№ зп Прізвище, ім’я, по батькові Рік закінчення ВНЗ його назва, 

отримана кваліфікація

Посада (предмет), за якою атестується Дата призначення на посаду 

в НЗ

Стаж роботи на займаній посаді 

станом на 10.10.

Предмети, які викладає Фах, за яким здійснено підвищення кваліфікації № посвідч. про курси, дата видачі, назва навч. закладу Дата і результат попередньої атестації Примітка (заява працівника чи подання керівника про позачергову атестацію, на яку категорію, звання)
1. Кобель Да-рія Іванівна 1987 р., 

Дрогобицький державний педагогічний інститут ім..І. Франка., учитель

англійської і німецької мов

Учитель 

англійська мови

01.09.1992р 27 років 1 місяць 10 днів Англійська мова Англійська мова 06.04.1015р Відповідає раніше присвоєній кваліфікацій категорії 

«спеціаліст вищої категорії», відповідає раніше присвоєно-му педагогічному званню «старший учитель».,

 

2. Демчук Юрій Михайло-вич 1991р., Дрогобицький державний педагогічний інститут ім..І. Франка.учитель труд. навчання 

 

 

 

Учитель трудовог.навчання,ЗВ, фіз..кул. 01.09.1986 р. 39 років, 1 місяць, 10 днів Трудове навчання, 

Захист Вітчизни,

фізична культура

Трудове навчання, Захист Вітчизни, фізична культура 24.03.1015р,Відпові-дає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст  першої категорії»
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельник Богдана Богданівна 1991 р., 

Дрогобиць-кий державний педагогічний інститут ім..І. Франка., учитель

української мови і літератури та зарубіжної літератури

Учитель укр..мови  і літератури, християнської етики 01.09 

.2005 р.

14 років 1 місяць 10  днів Укр.мова, література, християнська етика Укр.мова, література, християнська етика 06.04.2015р., 

Присвоєно кваліфікаційну категорію

«спеціаліст вищої категорії»,

4. Панів 

Ярослава

Володимирів-на

1978р., 

Львівський державний університет

ім..І. Франка., філолог, викладач української мови та літератури

Заступ-ник директо 

ра з навчальн-виховної роботи,

учитель укр..мовиі літерат.

12.10 1976. 

1982 р.

43 роки Укр.мова, літератур Укр.мова, література 06.04.2015 р. 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,

відповідає раніше присвоєному педагогічно-му званню «старший учитель».

5 Тюрдьо Марія Василівна 1993 р.,Дрогобицький державний педагогіч-ний інститут ім..І.Фран-ка, учитель української мови та літератури Учитель укр..мовилітерат. 27.05.1999 р. 20років 4 місяці 13 дні Укр.мова, літератур Укр.мова, література 06.04.2015 р. 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший учитель»

6  

Федина Галина Йосипівна

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 р.,Дрогобицький державний педагогічний інститут ім..І.Фран-ка, учитель української мови та літератури Заступ-ник директо 

ра з навчальн-виховної роботи,

учитель укр..мови та літератур.

02.09.2013 р. 

01.09

1992р.

6 років 1 місяць 9 днів 

27 років 1 місяць

10 днів

Українська мова та літератур. Українська мова та література.  

 

 

06.04.2015 р. 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,

відповідає раніше присвоєно-му педагогічно-му званню «старший учитель».,

 

7

Карчевська Галина Петрівна 1981,Івано-Франківсь-кий педагогічний інститут ім..В.Стефаника,учи-тель початкових класів Учитель початкових класів 14.08.1981.р. 33 роки 1 місяць 26 днів Початкові класи Початкові класи ААБ №020234,03.05.2019 р., 

ЛОІППО

06.04.2015 р. 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,

відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель».,

 

 

 

8.

 

 

 

Андрушко Софія Романівна 2000 р., .Дрогобицький державний педагогічний інститут ім..І.Фран-ка,учитель початкових класів Учитель початкових класів 15.08.1986 р. 34 роки ,1 міс.,25 днів Початкові класи Початкові класи ААБ №020254,03.05.2019 р. 06.04.2015 р. 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший учитель»

 

 

 

Директор опорного закладу                                            О.Ю.Матківський

 

 

Залишити коментар