Результати моніторингу в 11-му класі

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти і-ІІІ ступенів

Наказ

 

24.10. 2019 р. № 

Про підсумки моніторингу

якості знань учнів

11-го класу

Відповідно до наказу опорного Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів  №258 від 07. 10. 2019  р. у навчальному закладі проведено моніторинг якості знань учнів  11-го класу з української мови, математики, історії.

Контрольні роботи з математики, історії  та української мови проведено за завданнями, укладеними головами методичних об’єднань.

Результати моніторингу з української мови в 11-му класі  такі:

 

Клас Кількість учнів Високий Достатній Середній Початковий Якість
11 11 0 1 7 3 9,1%

У моніторингу з української мови  взяли участь11 учнів 11-го класу (78,6%). Результати контрольних робіт показали, що переважна більшість учнів 11-го класу впоралася із навчальними  вимогами програм і показала задовільні результати навчальних досягнень. Кількісний та якісний результати проведення робіт і рівнів навчальних досягнень учнів із української мови наведено в таблиці.

Результати моніторингу з математики  в 11-му класі такі:

Клас    Кількість учнів         Високий        Достатній      Середній        Початковий   Якість

11        12                                     0                       1                    0                       11                 8,3%

У моніторингу з математики  взяло участь 12 учнів 11-го  класу (85,7%). Результати контрольної роботи показали, що переважна більшість учнів  впоралася із навчальними  вимогами програм і показала задовільні результати навчальних досягнень. Кількісний та якісний результати проведення робіт і рівнів навчальних досягнень учнів із математики наведено в таблиці.

Результати моніторингу з історії такі:

Клас           Кіл.уч.       Високий     Достатній   Середній    Початковий   Якість

11                   11               0                  1               10                0                  9,1%

У моніторингу з історії  взяло участь 11 учнів 11-го  класу (78,6%).. Результати контрольної роботи показали, що переважна більшість учнів  впоралася із навчальними  вимогами програм і показала задовільні результати навчальних досягнень. Кількісний та якісний результати проведення робіт і рівнів навчальних досягнень учнів із історії наведено в таблиці

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Федині Г.Й.

1.1. До 28 жовтня 2019 року  провести нараду з учителями математики, української мови та історії  за підсумками моніторингу об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.

1.2 Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання знань учнів відповідно до вимог Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

1.3. Здійснювати систематичний контроль за виконанням наказів МОНУ від 3 червня 2008 року № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Розділ 3. Оцінювання навчальних досягнень учнів) та від 21 серпня 2013 року №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти.

2.Учителям української мови,  математики та історії  Чернявській О.М., Гринач О.М., Ременяк Н.В.  виставити  в класні журнали оцінки, які учні отримали під час написання моніторингових контрольних робіт.

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор опорного закладу                                     О.Матківський

 

Результати моніторингу

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти і-ІІІ ступенів

Наказ

 

24.10. 2019 р. № 

Про підсумки моніторингу

якості знань учнів

5-их. 9-их класів

Відповідно до наказу опорного Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів  №261 від 10.10.2019 р. у навчальному закладі проведено моніторинг якості знань учнів  5-их, 9-их класів з української мови та математики.

Контрольні роботи з математики та української мови проведено за завданнями, укладеними головами методичних об’єднань.

Результати моніторингу з української мови в 5-их, 9 – их класах такі:

 

Класи Кількість учнів Високий Достатній Середній Початковий Якість
5-А 28 5 13 7 3 64,3%
5-Б 25 7 13 4 1 80 %
9-А 26 3 10 9 4 50 %
9-Б 24 7 12 4 1 79,2%

 

У моніторингу з української мови  взяли участь 53 учні 5-их ( 89,8%) та  50 учнів 9-их класів (84,7%). Результати контрольних робіт показали, що переважна більшість учнів 5-их, 9-их класів впоралася із навчальними  вимогами програм і показала задовільні результати навчальних досягнень.  40% учнів-відмінників  5-их класів виконали завдання на високому рівні.  Кількісний та якісний результати проведення робіт і рівнів навчальних досягнень учнів із української мови наведено в таблиці.

Результати моніторингу з математики  в 5-их, 9 – их класах такі:

Класи Кількість учнів         Високий        Достатній      Середній        Початковий   Якість

5-А       27                               9                    6                     3                            9                    55,5%

5-Б        26                               15                 8                       3                            0                    88,5%

9-А       26                               1                   2                       10                         13                   11,5%

9-Б       25                               3                   5                       5                            12                   32%

У моніторингу з математики  взяло участь 53 учні 5-их класів (89,8%), 46 учнів 9-их класів (86,4%). Результати контрольних робіт показали, що переважна більшість учнів 5-их, 9-их класів впоралася із навчальними  вимогами програм і показала задовільні результати навчальних досягнень. 90% учнів-відмінників  5-их класів виконали завдання на високому рівні. Кількісний та якісний результати проведення робіт і рівнів навчальних досягнень учнів із математики наведено в таблиці.  49% дев’ятикласників  не  справилися із завданнями.

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Федині Г.Й.

1.1. До 28.10. 2019 року  провести нараду з учителями математики та української мови  за підсумками моніторингу об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.

1.2 Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання знань учнів відповідно до вимог Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

1.3. Здійснювати систематичний контроль за виконанням наказів МОНУ від 3 червня 2008 року № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Розділ 3. Оцінювання навчальних досягнень учнів) та від 21 серпня 2013 року №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

2. Учителям української мови та математики Мельник Б.Б., Тюрдьо М.В., Чернявській О.М.,  Пилипів Л.Б., Федині Г.Й., Чумало І.Б., Бучок А.Б. виставити  в класні журнали оцінки, які учні отримали під час написання моніторингових контрольних робіт.

3. Учителям української мови Федині Г.Й., Тюрдьо М.В., Пилипів Л.Б., Чернявській О.М.,  учителям математики Бучок А.Б., Чумало І.Б. систематично проводити індивідуальні заняття з учнями , що мають низький рівень знань.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор опорного закладу                                     О.Матківський

 

 

Список працівників, які атестуються в 2019-2020 н.р.

У категоріїМетодична робота
Автор Галина Федина

 

 

№ зп Прізвище, ім’я, по батькові Рік закінчення ВНЗ його назва, 

отримана кваліфікація

Посада (предмет), за якою атестується Дата призначення на посаду 

в НЗ

Стаж роботи на займаній посаді 

станом на 10.10.

Предмети, які викладає Фах, за яким здійснено підвищення кваліфікації № посвідч. про курси, дата видачі, назва навч. закладу Дата і результат попередньої атестації Примітка (заява працівника чи подання керівника про позачергову атестацію, на яку категорію, звання)
1. Кобель Да-рія Іванівна 1987 р., 

Дрогобицький державний педагогічний інститут ім..І. Франка., учитель

англійської і німецької мов

Учитель 

англійська мови

01.09.1992р 27 років 1 місяць 10 днів Англійська мова Англійська мова 06.04.1015р Відповідає раніше присвоєній кваліфікацій категорії 

«спеціаліст вищої категорії», відповідає раніше присвоєно-му педагогічному званню «старший учитель».,

 

2. Демчук Юрій Михайло-вич 1991р., Дрогобицький державний педагогічний інститут ім..І. Франка.учитель труд. навчання 

 

 

 

Учитель трудовог.навчання,ЗВ, фіз..кул. 01.09.1986 р. 39 років, 1 місяць, 10 днів Трудове навчання, 

Захист Вітчизни,

фізична культура

Трудове навчання, Захист Вітчизни, фізична культура 24.03.1015р,Відпові-дає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст  першої категорії»
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мельник Богдана Богданівна 1991 р., 

Дрогобиць-кий державний педагогічний інститут ім..І. Франка., учитель

української мови і літератури та зарубіжної літератури

Учитель укр..мови  і літератури, християнської етики 01.09 

.2005 р.

14 років 1 місяць 10  днів Укр.мова, література, християнська етика Укр.мова, література, християнська етика 06.04.2015р., 

Присвоєно кваліфікаційну категорію

«спеціаліст вищої категорії»,

4. Панів 

Ярослава

Володимирів-на

1978р., 

Львівський державний університет

ім..І. Франка., філолог, викладач української мови та літератури

Заступ-ник директо 

ра з навчальн-виховної роботи,

учитель укр..мовиі літерат.

12.10 1976. 

1982 р.

43 роки Укр.мова, літератур Укр.мова, література 06.04.2015 р. 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,

відповідає раніше присвоєному педагогічно-му званню «старший учитель».

5 Тюрдьо Марія Василівна 1993 р.,Дрогобицький державний педагогіч-ний інститут ім..І.Фран-ка, учитель української мови та літератури Учитель укр..мовилітерат. 27.05.1999 р. 20років 4 місяці 13 дні Укр.мова, літератур Укр.мова, література 06.04.2015 р. 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший учитель»

6  

Федина Галина Йосипівна

 

 

 

 

 

 

 

 

1992 р.,Дрогобицький державний педагогічний інститут ім..І.Фран-ка, учитель української мови та літератури Заступ-ник директо 

ра з навчальн-виховної роботи,

учитель укр..мови та літератур.

02.09.2013 р. 

01.09

1992р.

6 років 1 місяць 9 днів 

27 років 1 місяць

10 днів

Українська мова та літератур. Українська мова та література.  

 

 

06.04.2015 р. 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,

відповідає раніше присвоєно-му педагогічно-му званню «старший учитель».,

 

7

Карчевська Галина Петрівна 1981,Івано-Франківсь-кий педагогічний інститут ім..В.Стефаника,учи-тель початкових класів Учитель початкових класів 14.08.1981.р. 33 роки 1 місяць 26 днів Початкові класи Початкові класи ААБ №020234,03.05.2019 р., 

ЛОІППО

06.04.2015 р. 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,

відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель».,

 

 

 

8.

 

 

 

Андрушко Софія Романівна 2000 р., .Дрогобицький державний педагогічний інститут ім..І.Фран-ка,учитель початкових класів Учитель початкових класів 15.08.1986 р. 34 роки ,1 міс.,25 днів Початкові класи Початкові класи ААБ №020254,03.05.2019 р. 06.04.2015 р. 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший учитель»

 

 

 

Директор опорного закладу                                            О.Ю.Матківський

 

 

Україна, як славна держава, зберігає багато таємниць минулого.

У категоріїUncategorized
Автор Саландяк Мар'яна

Учні 6-А та 7-А класів разом із класними керівниками Гринач О.М. та Чернявської О.М. і керівником туристично-краєзнавчого гуртка Колібанич С.І. у жовтні побували на екскурсії в Олеському, Золочівському та Підгорецькому замках.

Ми вирішили заглянути в історію нашого краю, зрозуміти життя наших пращурів, поринути в минуле та відчути відгомін минулого. Надзвичайно багаті історичними фактами минулого, фантастичними розповідями екскурсоводів – ось що ми згадуємо про цю подорож!

Олеський замок – один із найстаріших в Україні. Тут живе історія, містика та мистецтво.

Відновлений із попелу і розвалин, Олеський замок сьогодні залишається найстарішим зі збережених замків Львівщини. Має замок і своїх привидів. Адже історія його налічує багато століть, немало інтриг, подій та життєвих історій.

Музей може похвалитися величезною збіркою дерев‘яної скульптури XIV – ХІХ століть (найбільшою в Україні), серед якої є твори Пінзеля та його учнів, Гутера, Кутшенрайтера, Фесінгера, Осінського та Оброцького. Старовинні надгробки та іконостаси, портрети та великі рідкісні полотна, гобелени та старовинні меблі. Загалом це величезне зібрання унікальних творів мистецтва XIII-XIX століть.

Музей-заповідник «Золочівський замок»

Золочівській замок збудований у першій половині XVII століття. Замок представляє неоголандський тип оборонних споруд і належить до пам’яток типу ”palazzo in fortezzo”, тобто поєднує функції оборони і житла. Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. З часів заснування збереглися вали, бастіони, частково надбрамний корпус, а равелін і міст – це реконструкція.

Одним з найцікавіших експонатів у Золочівському замку є камені з зашифрованими написами. Написи датовані кінцем XIV – поч. XV століття, не мають аналогів, поки що не відчитані. Камені привезли з околиці Золочева – села Новосілки.

Підгорецький палац на Львівщині – розкішні володіння Білої Пані

Підгорецький палац – одна із найкоштовніших перлин «історико-архітектурної колекції» Західної України.

Загадкові історії про білу постать жінки, яку начебто бачив чи не кожен другий місцевий житель, та незвичайна енергетика всього замку приваблюють на Львівщину все більше відвідувачів. Тут вже побували знімальні групии «Битви екстрасенсів», «Мисливців за привидами», «Місць сили» та багатьох інших проектів. І найцікавіше, що всі вони в один голос стверджують: тут таки живуть привиди і палац справді є місцем паранормальнох активності. Тож двері у потойбічний світ тут залишаються привідчиненими…


 

Урок англійської мови у 1-А класі на тему “Halloween”

У категоріїНУШ
Автор Юлія Лига

 

День усіх святих або Хелловін в Україні святкують 31 жовтня з 1990-х років. Водночас у США свято вважають одним із найпопулярніших – поряд з Різдвом. З нагоди перебування волонтера з Корпусу Миру Тодда Ліма, учні 1-А класу з вчителем англійської мови Лигою Юлією провели урок англійської мови в американській традиції святкування Хелловіну. Хеловін в Україні припадає на осінню пору року, тому на столі обов’язково повинні бути сезонні фрукти та овочі – яблука, гарбузи, горіхи, мед. Насамперед Хелловін – це свято для дітей, тому меню повинно бути переважно з солодощів. Звичайно, ми повинні перш за все дотримуватись своїх власних традицій, але потрібно поважати й інші культури. Інакше нам не стати частиною світової спільноти, до якої ми так прагнемо.

 

 

8 тиждень НУШ “Техніка, яка допомагає”

У категоріїНУШ
Автор Юлія Лига

Сучасне життя важко уявити без хороших помічників: пилососів, прасок, мікрохвильової печі, телефонів тощо. Яка техніка здатна нам допомагати у побуті, а що може зашкодити? Про це учні дізналися під час вивчення 8 тижня НУШ «Техніка, яка допомагає».

На кінець тижня учні 1-А класу знають:

  • що таке техніка
  • про роль техніки в житті сучасної людини
  • про різне призначення техніки

Екскурсія у музей-садибу І.Франка

У категоріїUncategorized
Автор Галина

Учні 6-Б класу (кл. кер. Буряк У.С) та 7-В класу (кл. кр. Мельник Б.Б.) відвідали історико-культурний заповідник “Нагуєвичі” – родинне село І.Франка.


Прогулянка по колоритному парку – чудове завершення екскурсії.

«5-й клас – від адаптації до успіху!» Корекційно-розвивальна програма адаптаційних зустрічей для п`ятикласників « Я- П’ЯТИКЛАСНИК! НОВАЧОК В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ! »

У категоріїUncategorized
Автор Саландяк Мар'яна

3-ій день


МИ ВСЕ ЗМОЖЕМО, ВСЕ ПОДОЛАЄМО!
«ВЕСЕЛІ ПЕРЕГОНИ»


Мета: допомогти дітям поділитися своїми уявленнями про себе і своїми інтересами, які роблять їх особливими, не схожими на інших; вивчення думки учнів про ступінь значущості школи в їхньому житті.

Цілі: розвивати вміння самоаналізу і самовираження; стимулювати фантазію, уяву учнів; сприяти зняттю тривоги; формувати позитивне ставлення до своїх можливостей, прийняття себе і прагнення до вдосконалення.

 

- Вправа «Що важливо для мене»

- Вправа «Асоціації»

- Гра «Доміно»

-  Вправа «Чарівна емблема»

- Гра «Поле чудес»

- Вправа «Мій портрет в променях сонця»

- Проект: «Капсула часу – я через 5 років»

 

Урок у 5-А та 5-Б класі проводився у ігровій формі з метою допомогти дітям поділитися своїми уявленнями про себе і своїми інтересами, які роблять їх особливими, не схожими на інших. А також сформувати позитивне ставлення до своїх можливостей, прийняття себе і прагнення до вдосконалення.

У вправі «Що важливо для мене?» учням було  необхідно уявити, що вони надовго їдуть на безлюдний острів і можна з собою взяти лише три речі. Кожна з команд написала свій список речей, який мав схожі елементи. Найголовніше, діти зрозуміли, що крім матеріальних речей є речі нематеріальні, такі як: сім’я, щастя, здоров’я, дружба та любов.

Другою вправою була вправа «Асоціації», де учням пропонується назвати прикметники, якими вони хотіли б охарактеризувати свою школу і поділитися своєю думкою про те, чого навчають у школі. Учні називали лише позитивні прикметники і основними словами були: навчання, вірні друзі, сучасна школа, красива школа та інше.

У вправі «Чарівна емблема» учні проявляли свою фантазію та уяву. Дітям було запропоновано зробити емблеми своїх команд та пояснити їх.

Розповіді були дуже цікавими та надзвичайними.

Усім відома гра «Поле чудес» ніколи не залишає осторонь дітей. Вони активно називали букви та вгадували слова. Вкінці учням було наголошено про те, що найціннішими речами у світі є 3 речі: ЛЮБОВ, ДРУЖБА та СЕРЦЕ.

У грі «Доміно» учні називали слово на останню букву попереднього слова по черзі. Усі активно брали участь у грі.

Вправа «Мій портрет в променях сонця». Учні на пальчиках своїх вирізаних долоньках з кольорового паперу писали свої позитивні риси характеру.  Після закінчення роботи діти мали прикріпити фото класу на ватман і прикріпити свої долоньки, які символізували дружню та позитивну атмосферу у класі.

Завдання: «Капсула часу» Дуже хочемо, щоб усі мрії та сподівання наших п’ятикласників втілилися у життя. Тому запропонували на листках написати якими вони будуть і що вмітимуть через 5 років.

Класні керівники заклеїли імпровізовану «Капсулу часу», поставили дату та печатку. Нехай ця капсула чекає закінчення школи наших учнів.

Поглянимо, чи втілились їхні мрії через 5 років?

Далі буде … :)

 

Організація та проведення заходу:

класний керівник 5-А класу Саландяк Мар’яна Мирославівна

класний керівник 5-Б класу Галківська Лілія Володимирівна

 


«5-й клас – від адаптації до успіху!» Корекційно-розвивальна програма адаптаційних зустрічей для п`ятикласників « Я- П’ЯТИКЛАСНИК! НОВАЧОК В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ! »

У категоріїUncategorized
Автор Саландяк Мар'яна

2-ий день

МИ ТА НАШ КЛАС!
«ТАЛАНОВИТІ П’ЯТИКЛАСНИКИ»


Мета: допомогти учням у саморозкритті; сприяти подоланню бар’єрів у спілкуванні; удосконалювати навички спілкування.

Цілі: допомогти учням визначити критерії дружнього спілкування; формувати уявлення про друга як про однодумця; осмислити й одержати досвід пред’явлення себе: розкрити особисті якості та вміння.

Виступи:
- Діти виконують пісні
- Спортивні вміння дітей
- Презентація творчих доробок
- Діти виконують танок

Учні 5-А та 5-Б класу демонстрували свої вміння та таланти. Діти навчилися розкривати свої здібності та розкривалися іншим. Учні дружньо спілкувалися та підтримували один одного. Виступали на сцені, співали пісень, декламували вірші, показували спортивні вміння, художні вироби та малюнки, сценки, захоплювали своїми доробками та енергійними танцями.

Організація та проведення заходу:

класний керівник 5-А класу Саландяк Мар’яна Мирославівна

класний керівник 5-Б класу Галківська Лілія Володимирівна

«5-й клас – від адаптації до успіху!» Корекційно-розвивальна програма адаптаційних зустрічей для п`ятикласників « Я- П’ЯТИКЛАСНИК! НОВАЧОК В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ! »

У категоріїUncategorized
Автор Саландяк Мар'яна

1-ий день

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ШКОЛІ.
«БУЛІНГ. ЙОГО ВИДИ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ»


Мета: Розширити знання дітей про їхні особисті права; дати розуміння, що необхідно не лише знати свої права, але й сумлінно виконувати свої обов’язки та й дотримуватися  правил поведінки в школі; виховувати повагу до вчителів, однолітків та людей, що є старшими за віком.

Цілі:  сформувати  правила поведінки у школі чи на уроці;  сформувати розуміння наслідків за булінг у школі.

- Перегляд відео та обговорення
- Бесіда з поліцейським про наслідки поганої поведінки
- Робота над проектом: « Правила поведінки в школі»

Учні переглянули відео про булінг. Прослухали виступ старшого інспектора ювінальної превенції Городоцького ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області майора поліції Мазура Романа Тадейовича, де дізналися про те, що таке «булінг», його види, причини та наслідки. Обговорили питання про те, які штрафи та запобіжні заходи проводяться у школі щодо недотримання правил поведінки. Діти зрозуміли, які правила необхідно виконувати та як себе вести у різних життєвих ситуаціях. Куди саме звертатися при насильстві чи булінгу у школі.

 

Учні 5-А та 5-Б класу самі створили свої правила поведінки у школі та проголосували за них.

 

Організація та проведення заходу:

класний керівник 5-А класу Саландяк Мар’яна Мирославівна

класний керівник 5-Б класу Галківська Лілія Володимирівна