Самостійна робота як основа активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів

У категорії- хімія
Автор Галина

Вчитель хімії М.П.Мельник.

Самостійна робота як основа активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів

Пізнавальна діяльність учнів надто різноманітна. Але всі види навчальної діяльності підпорядковані процесу мислення. В основі навчання, пізнавальної діяльності лежить мислительна робота учня.

У широкому розумінні самостійна навчальна робота – це активна діяльність  учнів, спрямована на здобування, удосконалення або застосування знань і навичок, основою якої є вольове зусилля, що мобілізує пізнавальні здібності учнів на розв’язання навчальних завдань власними силами.

Характерною рисою самостійних  робіт є те, що в процесі їх виконання учні роблять висновки конкретного характеру. До більш загальних висновків учням допомагає прийти вчитель.

Самостійні роботи класифікують за такими ознаками:

За дидактичними цілями:

1. Для актуалізації опорних знань і підготовки до сприйняття нового матеріалу.

2. Для вивчення нового матеріалу.

3. Для систематизації знань.

4. Для закріплення знань і вмінь.

5. Для перевірки і контролю знань.

За характером пізнавальної діяльності:

1. Копіювального  характеру (що виконуються за зразком).

2. Частково-пошукового характеру.

3. Дослідницького характеру.

За формою організації роботи учнів:

1. Фронтальні.

2. Групові.

3. Індивідуально-диференційовані.

За джерелами знань і засобами навчання:

1. Робота з підручником, довідником і іншими посібниками.

2. Складання плану і конспекту лекції, прочитаного тексту.

3. Складання схем, плану після (чи в час) роботи з екранними посібниками.

4. Робота з роздатковим матеріалом.

5. Виконання хімічних дослідів.

6. Робота з моделями.

7. Усне і письмове розв’язання розрахункових і якісних задач.

8. Написання хімічних диктантів.

9. Експериментальне розв’язання задач.

10. Виконання графічних робіт.

11. Готування повідомлень, рефератів.

Для  самостійної роботи характерна різна комбінація цих чотирьох ознак. Наприклад, робота з роздатковим  матеріалом може здійснюватися фронтально. При цьому діяльність учнів може бути частково-пошукового характеру, а робота буде проводитися з метою закріплення знань.

Пропоную систему самостійних робіт для 8 класу, що допомагають вирішенню основних питань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва».

Вважаю, що такі самостійні роботи можуть бути використані в наступних класах під час повторення і узагальнення знань про періодичний закон і  періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва (додаток 1).

Windows 9x. Вікна та дії з ними (практична робота)

У категорії- інформатика
Автор Галина

1. Відкрийте вікно об’єкта “Мій комп’ютер”. Двічі клацніть над його піктограмою лівою клавішею миші.

2. Розгорніть вікно на весь екран. Для цього клацніть на кнопці

З. Надайте вікну попереднього вигляду

4. Мінімізуйте вікно

5. Розгорніть мінімізоване вікно. Клацніть над кнопкою “Мій комп’ютер” у панелі задач.

6. Закрийте вікно Закрити вікно можна одним з вище описаних способів.

7. Знову відкрийте вікно об’єкта “Мій комп’ютер”. Перепишіть у звіт назви піктограм, що є у вікні.

8. Змініть розміри вікна. Чи є у вікні смуги прокручування? Якщо у вікні видно всі піктограми, то смуг прокручування не буде.

9. Зменшіть розміри вікна, щоб з’явились смуги прокручування.

10. Поекспериментуйте зі смугами прокручування. Перетягуйте бігунці  або клацайте лівою кнопкою миші на кнопках (для вертикального перегляду) тощо.

11. Виберіть найоптимальніший, на вашу думку, розмір вікна.

12. Активізуйте (викличте) контекстне меню робочого поля вікна. Щоб викликати контекстне меню елемента (тут – робочого поля), треба над елементом (тут – над чистим місцем поля) клацнути правою клавішею миші. Розгляньте доступні команди.

13. Розташуйте піктограми (значки) у вікні чотирма способами. Є чотири способи розташування піктограм у вікні: великі значки, МАЛІ, список, таблиця (детально). Виберіть у контекстному меню Вигляд, перейдіть у його підменю і виберіть Великі значки Список. Спостерігайте за змінами у робочому полі.

14.Виконайте пункти 12-13, щоб задати інші три способи розташування піктограм. Розташувавши піктограми у вигляді таблиці (пункт Таблиця) , перепишіть у звіт характеристики (властивості) декількох об’єктів: назву, тип, обсяг.

15. Розташуйте піктограми, вибираючи Великі або Малі значки, але тепер користуйтеся засобами основного меню вікна. Виберіть в основному меню пункт ВИГЛЯД і потрібний підпункт. Яке розташування піктограм Вам більше до вподоби? Якщо піктограм мало, то варто вибирати Великі, а якщо багато, то – Малі (або Список).

16. Увімкніть/вимкніть панель інструментів і рядок статусу вікна. Скористайтеся відповідними командами пункту ВИГЛЯД основного меню. Вмикання/вимикання відбувається шляхом повторного виконання потрібної команди. Діючий режим позначений біля команди меню “пташкою” або кружечком. Націльте на кнопки панелі вказівник миші, отримайте підказку і перепишіть назви кнопок. Яку інформацію містить рядок статусу (див. рис. 12)?

17. Змініть розташування піктограм у вікні перетягуванням.

18. Відкрийте вікно диска С:, або D: або іншого. Дослідіть характеристики диска: обсяг диска, а також обсяг у байтах і відсотках вільного місця на диску. Щоб відкрити вікно диска, двічі клацніть мишею на його піктограмі. Які об’єкти є у вікні? Перепишіть назви трьох папок і двох файлів у звіт. Дослідіть властивості диска за допомогою контекстного меню. Для цього клацніть правою клавішею миші на чистому полі і виберіть пункт Властивості. Занотуйте обсяг диска і закрийте діалогове вікно.

19. Відкрийте будь-яку папку, що є на диску.

20. Відкрийте чотири будь-які папки (можна на різних дисках). Зробіть так, щоб на екрані було декілька вікон. Останнє вікно активне, інші – пасивні. Щоб на екрані було декілька вікон, а не одне останнє вікно, потрібно задати відповідний режим у Windows командами Вигляд = Властивості папки. У Windows 98 розгляньте закладку Загальні, виберіть радіокнопку На основі вибраної настройки, натисніть на кнопку Налаштовування і задайте багатовіконний режим показу папок, а також виберіть Web-стиль чи звичайний стиль користування мишею.

21. Зробіть активними почергово інші вікна.

22. Упорядкуйте вікна на екрані каскадом. Відшукайте вільне місце на панелі задач і клацніть на ньому правою клавішею миші. Якщо вільного місця немає, то спочатку розтягніть вікно панелі задач. Виберіть у контекстному меню пункт Каскадом.

23. Упорядкуйте вікна командою Вікна зверху-донизу, а потім – Зліва-направо. Яке розташування вікон з трьох можливих Вам більше до вподоби?

24. Виберіть розташування вікон каскадом. Зробіть активним вікно “Мій комп’ютер”.

25. Згорніть (мінімізуйте) усі вікна. У контекстному меню панелі задач виконайте команду Згорнути всі.

26. Розгорніть мінімізоване вікно “Мій комп’ютер”. Зменшіть розміри вікна до квадратного вигляду і перетягніть вікно у центр екрана.

27. Закрийте вікно “Мій комп’ютер”.

28. Закрийте усі мінімізовані вікна об’єктів, кнопки яких є на панелі задач.

29. Виконайте налаштовування робочого столу під контролем викладача. Ознайомтеся з закладками діалогового вікна. На чистому місці екрана клацніть правою клавішею миші – отримаєте контекстне меню робочого столу. Виберіть пункт Властивості. Вікно, яке з’явиться, називається діалоговим вікном задання властивостей екрана. Воно має декілька закладок: Фон, Заставка, Оформлення, Web, Плюс або Internet, Параметри {Налаштовування). Виберіть першу закладку і поекспериментуйте з рисунком робочого столу (шпалерами). Вибирайте у списку назву рисунка: Ліс, Хмари, Marble, Leaves, Plus! (клацнувши на ній) і натискайте на кнопки Розмножити та Застосувати. Бажано запам’ятати і відновити стартовий рисунок. Зверніть увагу на наявність кнопки Огляд – за її допомогою можна знайти у файловій системі будь-який графічний файл і створити зовсім нові шпалери. Виберіть другу закладку і поекспериментуйте з екранними заставками: Вічний двигун, Геометричний вальс, Скрізь космос, Об’ємний текст, Біжучий рядок. Задайте час бездіяльності – 1 хв. Обов’язково натисніть на кнопку Параметри і поміняйте пара¬метри, зокрема, працюючи з текстовими заставками, введіть свій текст – деяке ім’я тощо. Зробивши вибір, натисніть на кнопку ОК (з дозволу викладача). Тепер на закладці Оформлення поекспериментуйте з кольорововим оформленням кожного елемента вікна: спочатку розгляньте існуючі схеми: Морська, Рожева, Бузкова, а пізніше поміняйте колір будь-якого елемента, клацнувши над ним і на кнопках вибору кольору для фону, тексту тощо. Змін не фіксуйте – перейдіть на Іншу закладку або натисніть на кнопку ВІДМІНИТИ (не рекомендуємо на навчальних комп’ютерах вносити такі зміни, тому не натискайте на кнопку ОК). На закладці Параметри знайдіть і перепишіть у звіт характе¬ристику роздільної здатності екрана: 640×480 або 800×600 або 1024×768. Високу роздільну здатність використовують під час роботи з графічними програмами, але в інших випадках користуються середньою – тоді значки на екрані більші. (Попередження: не можна міняти роздільну здатність без дозволу викладача). Закрийте вікно настроювання екрана.

З0. Закінчіть роботу. Здайте звіти.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ПРОТИПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ

У категорії- інформатика
Автор Галина
   «ЗАТВЕРДЖУЮ»                     «УЗГОДЖЕНО»
  Директор школи                  Голова профспілки
  ______(прізвище)                 _______(прізвище)
  «__»_______200_р.                «__»_____200_ р.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ПРОТИПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ

1.  Відповідальність за загальний стан протипожежної безпеки в кабінеті обчислювальної техніки, а також за розробку та здійснення профілактичних міроприємств покладається на завідуючого кабінетом, який зобов’язаний забезпечити:

 • - безпечний стан приміщень, робочих місць, обладнання, інструменту;
 • - інструктаж учнів по техніці безпеки;
 • - наявність в кабінеті засобів гасіння пожежі (вогнегасників, ящиків з піском тощо).

2.  Завідуючий кабінетом не повинен допускати до роботи осіб, які не пройшли вступний інструктаж і інструкцію поведінки на робочому місці у випадку виникнення пожежі.

 • 3. Інструктований повинен уважно вивчити причини виникнення пожеж і способи їх гасіння, добре знати правила пожежної безпеки.
 • 4. В лабораторії повинна знаходитись аптечка для надання першої медичної допомоги.

ПРОТИПОЖЕЖНІ МІРОПРИЄМСТВА

 1. В кабінеті повинен знаходитись вогнегасник, ящик з піском.

Протипожежний інвентар повинен бути в постійній готовності до термінового застосування, бути справним та знаходитись у спеціально відведеному місці.

Використання протипожежного інвентарне за призначенням категорично забороняється.

Всі особи, що працюють у кабінеті, повинні знати, де знаходиться протипожежний інвентар і як ним користуватися.

 1. В кабінеті повинна бути вивішена на видному місці коротка інструкція з протипожежних заходів.

ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОЖЕЖ

 • 1. Стан електричної проводки, пристроїв і приладів повинен систематично перевірятися.
 1. Користування побутовими нагрівальними приладами забороняється.

ГАСІННЯ ПОЖЕЖ

 • 1. У випадку виявлення джерела пожежі викладач повинен терміново прийняти заходи по її ліквідації. Якщо нема переконання, що пожежа буде ліквідована своїми силами, слід терміново викликати пожежну команду по телефону 01.
 1. Гасіння пожеж проводиться такими засобами та речовинами:
 • - твердими (суха земля, пісок);
 • - газо- та пароподібними (вуглекислота, водяна пара);
 • - рідкими (вода, водяні розчини солей);
 • - піноподібними (піна з густо пінних вогнегасників).
 1. Якщо загоряються провідники електричної мережі, терміново вимкнути струм. Кожен працівник повинен знати місце та способи вимкнення струму. Після відключення струму погасити проводи, які загорілися, за допомогою вогнегасника. Зразу ж викликати електриків. Гасити обладнання рідкими засобами не можна. Як правило, застосовуються вуглекислотні вогнегасники, пісок.
 2. У випадку загорання одежі на людині гасіння проводиться за допомогою покривала до тих пір, поки не погасне полум’я.
 3. Правильне користування вогнегасниками ОПХ-10:
 • - повернути ручку під кутом 180 градусів;
 • - перевернути вогнегасник вверх дном та спрямувати на джерело пожежі. Пінним вогнегасником дозволяється гасити електричне обладнання при знятій напрузі. Під напругою електричне обладнання гасять вуглекислотою, піском.

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ

Опіки бувають трьох ступенів.

 1. Поверхневий опік І-го ступеня, коли лише з’являється почервоніння шкіри та відчувається біль.
 2. Опік ІІ-го ступеня, коли на шкірі появляються пухирі.
 3. Опік ІІІ-го ступеня, коли появляється обвуглення шкіри та м’язів.

При опіках І ступеня необхідно попередньо чисто вимити руки, а потім посипати пошкоджене місце содою. Якщо соди немає, можна використати свинцеву примочку або 4% розчин марганцевокислого калію, а, коли втихне біль, накласти пов’язку.

Опіки ІІ та ІІІ ступенів від дії електричної дуги вважаються пораненнями. Тому перша допомога полягає лише в тому, щоб захистити обпечені місця від забруднення. В таких випадках слід злегка забинтувати обпечене місце та терміново доставити потерпілого до найближчої лікарні.

При важких та обширених опіках необхідно викликати медичний персонал або доставити потерпілого до найближчої лікарні.

При опіках очей електричною дугою – застосувати холодні примочки та терміново направити потерпілого до лікаря.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАБІНЕТУ ІККТ

У категорії- інформатика
Автор Галина

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАБІНЕТУ ІККТ

(Витяг з- наказу № 404 від 20.05.2004 р. «ПОЛОЖЕННЯ про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів»)

5.1.  У кабінеті, додатково до матеріальних об’єктів забезпечення навчально-виховного процесу, визначених у пп.4.4-4.16, зберігаються і використовуються:

 • - паспорт кабінету, оформлений і затверджений у порядку, передбаченому в ДСанПіН 5.5.6.009-98;
 • - навчальні програми з основ інформатики і обчислювальної техніки та інших навчальних дисциплін галузі “технології”, заняття з яких проводиться у кабінеті, відповідні підручники (навчальні посібники), предметні науково-методичні і науково-популярні журнали;
 • - матеріали педагогічного досвіду, розробки уроків та позаурочних заходів;
 • - інструкції до лабораторних і практичних робіт, інструкції до програмних засобів та систем програмування тощо;
 • - інструкції з безпеки життєдіяльності і журнали ввідного та періодичного інструктажу з безпеки життєдіяльності (у відповідності до Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики).

5.2.  З метою забезпечення збереження та ефективного використання навчально-методичних матеріалів у навчально-виховному процесі, ведеться книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету у відповідності до форми, поданої у додатку. Облік може вестись у формі електронної бази даних з обов’язковим періодичним (у міру заповнення) резервуванням на знімному носії та створенням паперових копій.

5.3. Місця зберігання навчальних матеріальних об’єктів нумеруються і помічаються відповідними написами їх назв, які заносяться до інвентарної книги та наносяться на етикетки.

5.4.  Оформлення кабінету складається з навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

5.5.  Постійно в кабінеті демонструються:

 • - державна символіка, портрети видатних учених галузі;
 • - стенд з правилами поведінки учнів у кабінеті, розкладом роботи кабінету, правилами безпеки життєдіяльності, правилами протипожежної безпеки та правилами безпеки життєдіяльності учнів як учасників дорожнього руху (правилами поведінки учнів на вулиці);
 • - стенд, на якому викладено права й обов’язки учнів, структуру та склад органів самоврядування;
 • - стенд або кілька плакатів, на яких подано основні етапи розвитку галузі з обов’язковим виділенням здобутків української науки і техніки.

5.6. Для створення належної робочої обстановки та як складові навчально-виховного середовища в кабінеті розміщують у вигляді плакатів і таблиць довідкові матеріали, переліки основних клавіатурних командних комбінацій тощо.

Зокрема, у кабінетах, обладнаних ЛОМ, доцільно розмістити схему ЛОМ кабінету і ЛОМ навчального закладу, на яких указати електронні адреси та вміст ресурсів (електронних версій протоколів лабораторних робіт, довідкових матеріалів тощо), правила звернення до ресурсів мережі.

У секційних шафах, вітринах з навчальною метою демонструються зразки апаратних складових обчислювальних систем.

5.7. Для короткочасного експозиціювання навчально-методичних посібників та робіт учнів використовуються стенди невеликого розміру, які розміщують на бічній стіні (стінах). Демонструються матеріали до тем, що вивчаються, матеріали про вчених, матеріали про новітні розробки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, результати експериментальної і дослідницької роботи учнів, кращі роботи учнів тощо. Матеріали експозиції змінюються новими під час переходу до вивчення нової теми.

5.8. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюється у відповідності до навчальної програми за розділами, темами і класами, відповідно до класифікаційних груп у кабінеті, лаборантському приміщенні у секціях меблів спеціального призначення.

Ознайомлення з історією рідного краю

У категорії- вільний час
Автор Галина

м. Берестечко. жовтень 2008р.

Тематичний вечір, присвячений 100-річчю з дня народження С.Бандери (11-Б кл.)

У категорії- шкільне життя
Автор Галина

p4080200

p4080199

Конкурс на краще оформлення ікебани

У категоріїНаші новини
Автор Галина

Переможці

pc030456 Дрібко Юлія – 7-Б кл.

pc030455

Добринський Андрій – 7-Б кл.

Осінь – прекрасна пора для відпочинку! (11-Б кл.)

У категорії- вільний час
Автор Галина

p8240323

Екскурсія замками Львівщини (6-В кл.)

У категорії- вільний час
Автор Галина

d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-11

Нині в нашій Україні нова радість стала, бо навіки відродилась Вкраїнська держава (6-В кл.)

У категорії- шкільне життя
Автор Галина

d0bdd0bed0b2d18bd0b9-d180d0b8d181d183d0bdd0bed0ba-10