Моніторинг в 11-му класі

У категоріїUncategorized, Якість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Н А КАЗ

06.12.2019 р.                                                                                                                               №

Про проведення моніторингу

якості знань учнів 11-го класу

у грудні 2019-2020 н.р.

 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,  Проекту Концепції «Національної системи моніторингу якості освіти»,  керуючись  Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №406 від 20.04.2018 р.,  з метою вивчення якості підготовки учнів 11 класу  до державної підсумкової атестації (далі ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (далі ЗНО), своєчасного та оперативного надання методичної допомоги педагогам з питань підготовки учнів до ДПА та ЗНО у 2020 році

НАКАЗУЮ:

1.Провести моніторинг якості знань учнів 11 класу з української мови , математики, історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання у наступні терміни:

з української мови – 10.12.2019р.;

з математики – 11.12.2019 р.

з історії України – 12.12.2019р.;

2. Призначити відповідальною за проведення та методичний супровід моніторингу якості знань учнів 11 класу з предметів  заступника директора з навчально-виховної роботи Федину Г.Й.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Федині Г.Й. :

3.1. Організувати проведення вищезазначених моніторингових відстежень відповідно до чинної нормативно-правової бази.

3.2. Забезпечити  доведення до учителів – предметників  інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу до 09.12. 2019 р.

3.3. Забезпечити збір та узагальнення звітів про підсумки проведення моніторингових відстежень  рівня навчальних досягнень учнів з зазначених предметів у дводенний термін після проведення контрольних робіт відповідальній особі: з укр. мови – Чернявській О.М., з математики- Гринач О.М., з історії України – Ременяк Н.В.

3.4. Висвітлювати інформацію про перебіг моніторингу на сайті школи.

3.5. Провести аналіз результатів моніторингових досліджень та його обговорення на  нарадах при директору, засіданнях шкільних методичних об’єднань з навчальних предметів з метою визначення рівня готовності учнів до ДПА.

Січень

3.6. Спрямувати роботу  методичних об’єднань на  розробку моделей  відслідкування якості  освіти, корекційних програм    з метою  ефективного  супроводу моніторингових досліджень.

Протягом року.                                                          4. Учителям-предметникам  Чернявській О.М., Гринач О.М., Ременяк Н.В. класному керівникові 11 класу Бублик Г.М..:

4.1. Забезпечити проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів у визначені дати.

4.2.Здійснити оцінювання  контрольних робіт з відстеження рівня навчальних досягнень учнів  відповідно до діючих «Критеріїв оцінювання рівня  навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 13.04.2011 №329 та інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів.

4.3. На основі отриманих результатів та аналітичних даних щодо моніторингу якості знань учнів 11 класу визначити напрямки корекційної роботи.

Протягом року

4.4. Розробляти систему  самоосвітньої діяльності учнів через впровадження інноваційних технологій  та дистанційного навчання, залучати учнів до складання і виконання самоосвітніх програм. Постійно відслідковувати вплив самоосвіти на рівень зростання навчальних досягнень учнів.

Протягом року

5. Учителю інформатики Підляській Г.В. розмістити наказ на офіційному веб-сайті школи.

6. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

Директор опорного закладу             Матківський О.Ю.

З наказом ознайомлені:

Гринач О.М.

Ременяк Н.В.

Бублик Г.М.

Підляська Г.В.

Федина Г.Й.

Чернявська О.М.

 

ІІ етап моніторингових досліджень

У категоріїUncategorized, Якість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Н А КАЗ

06.12.2019 р.                                                                                                                               №

Про проведення моніторингу

якості знань учнів 5-их, 9-их класів

у  грудні 2019-2020 н.р.

 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,  Проекту Концепції «Національної системи моніторингу якості освіти»,  керуючись   освітньою програмою опорного Великолюбінського закладу ЗСО І- ІІІ ступеня,ухваленою педагогічною радою  (протокол №12 від.31.08.2018 р.), з метою вивчення якості підготовки учнів

НАКАЗУЮ:

1.Провести моніторинг якості знань учнів 5-мх, 9-их  класів з української мови (диктант) , математики з 09 по 13 грудня:

2. Призначити відповідальною за проведення та методичний супровід моніторингу якості знань учнів 5-их, 9-их класів з української мови та математики заступника директора з навчально-виховної роботи Федину Г.Й.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Федині Г.Й. :

3.1. Організувати проведення вищезазначених моніторингових відстежень відповідно до чинної нормативно-правової бази.

3.2. Забезпечити  доведення до учителів – предметників  інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу до 09.12.2019 р.

3.3. Забезпечити збір та узагальнення звітів про підсумки проведення моніторингових відстежень  рівня навчальних досягнень учнів з зазначених предметів у дводенний термін після проведення контрольних робіт відповідальній особі: з укр. мови –Пилипів Л.Б., Федині Г.Й.,Тюрдьо М.В.,Мельник Б.Б., Чернявській О.М.,  з математики-   Чумало І.Б., Бучок А.Б.

3.4. Висвітлювати інформацію про перебіг моніторингу на сайті школи.

3.5. Провести аналіз результатів моніторингових досліджень та його обговорення на  нарадах при директору, засіданнях шкільних методичних об’єднань .

Січень

3.6. Спрямувати роботу  методичних об’єднань на  розробку моделей  відслідкування якості  освіти, корекційних програм    з метою  ефективного  супроводу моніторингових досліджень.

Протягом року

4. Учителям-предметникам  Пилипів Л.Б.,Тюрдьо М.В., Федині  Г.Й., Мельник Б.Б.,Пилипів Л.Б., Чернявській О.М.,  Бучок А.Б., Чумало І.Б.,  класним керівникам  5-их, 9-их класів- Саландяк М.М., Куриляк Л.В., Ременяк Н.В., Садловській О.А..:

4.1. Забезпечити проведення моніторингу якості знань учнів  у визначені дати.

4.2.Здійснити оцінювання  контрольних робіт з відстеження  рівня навчальних досягнень учнів  відповідно до діючих «Критеріїв оцінювання рівня  навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 13.04.2011 №329 та інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу якості знань учнів 5-их, 9-их класів.

4.3. На основі отриманих результатів та аналітичних даних щодо моніторингу якості знань учнів 5-их, 9-их класів визначити напрямки корекційної роботи.

Протягом року

4.4. Розробляти систему  самоосвітньої діяльності учнів через впровадження інноваційних технологій  та дистанційного навчання, залучати учнів до складання і виконання самоосвітніх програм. Постійно відслідковувати вплив самоосвіти на рівень зростання навчальних досягнень учнів.

Протягом року

5. Учителю інформатики Підляській Г.В. розмістити наказ на офіційному вебсайті школи.

6. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

Директор опорного закладу             Матківський О.Ю.

З наказом ознайомлені:

Бучок А.Б.

Чумало І.Б.

Мельник Б.Б.

Ременяк Н.В.

Садловська О.А.

Саландяк М.М.

Підляська Г.В.

Федина Г.Й.

Пилипів Л.Б.

Куриляк Л.В.

Тюрдьо М.В.

Чернявська О.М.

 

Заклад освіти проводить дослідження

У категоріїUncategorized, Методична робота
Автор Галина Федина

Анкета для педагогічних працівників

Шановний вчителю!

Наш заклад освіти проводить дослідження, щоб оцінити якість освітніх і управлінських процесів та напрацювати рекомендації щодо вдосконалення діяльності. Ваша участь у дослідженні є дуже значимою та важливою. Опитування має анонімний характер і отримані дані будуть використані лише в узагальненому вигляді. Відповідаючи на кожне питання, вибирайте один варіант відповіді (якщо у формулюванні питання не вказано інше). Жодне запитання анкети не повинно лишатися без Вашої відповіді. Дякуємо за участь!

□ –  можна обрати кілька варіантів відповідей

o  - можна обрати однин варіант відповіді

Заклад освіти ______________________________________________________________

Дата анкетування ________________________________

В яких класах Ви викладаєте? (можна обрати кілька варіантів відповідей)

□ у 1…4;        □у 5…9;                 □у 10…11.

 

1. Яку тематику для професійного зростання Ви обирали упродовж останніх 5 років?

□ законодавче забезпечення освітнього процесу;

□ методичні аспекти викладання предметів та курсів;

□ організація інклюзивної форми навчання;

□ форми організації освітнього процесу;

□ профілактика та прояви девіантної поведінки

□ здобувачів освіти;

□ психологічні особливості роботи зі здобувачами

□ освіти різних вікових категорій;

□ безпечне освітнє середовище;

□ формування у здобувачів освіти громадянської позиції;

□ використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті;

□ ділове українське мовлення;

□ інші напрями (вкажіть, які саме) _____________________________________________

___________________________________________________________________________

2. За якими формами відбувалося підвищення Вашої професійної кваліфікації

□ курси ІППО;

□ конференції;

□ методичні семінари;

□ тренінги, майстер-класи;

□ вебінари;

□ он-лайн курси;

□ самоосвіта;

□ інше (вкажіть, які саме) _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. У закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації тощо?

o так;

o переважно так;

o переважно ні;

o ні.

 

 

4. Що перешкоджає вашому професійному розвитку

□ опір з боку керівництва;

□ відсутність матеріального заохочення з боку керівництва;

□ недостатня матеріально-технічна база;

□ погані умові праці;

□ жодних перешкод;

□ інше (вкажіть, що саме) __________________________________________________

5. Які джерела/ресурси Ви використовуєте при розробленні календарно-тематичного планування?

□ зразки, що пропонуються фаховими виданнями;

□ розробки з інтернет-сайтів і блогів, які стосуються викладання конкретного предмету;

□ рекомендації Міністерства освіти і науки України;

□ досвід, запозичений у колег;

□ спільна робота з колегами;

□ власний досвід;

□ інше _____________________________________________________________________

6. Яку підтримку Ви надаєте здобувачам освіти у їхньому навчанні? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Для оцінювання здобувачів освіти Ви використовуєте:

□ поточне;

□ формувальне;

□ самооцінювання учнями;

□ взаємне оцінювання учнів;

□ підсумкове;

□ інше (вкажіть, яке саме) _____________________________________________________

8. Які критерії оцінювання Ви використовуєте для предмету (предметів), які викладаєте?

□ розробляю власні, в тому числі спільно з дітьми;

□ адаптую критерії МОН до умов роботи закладу;

□ використовую виключно рекомендації МОН;

□ вважаю, що критерії мені не потрібні.

9. Як здобувачі освіти дізнаються про критерії, за якими Ви оцінюєте їх навчальні досягнення?

□ інформую здобувачів освіти про критерії оцінювання на початку навчального року;

□ розміщую критерії оцінювання на веб-сайті або інтерактивній платформі закладу освіти;

□ інформую здобувачів освіти про критерії оцінювання перед вивченням кожної теми;

□ пояснюю здобувачів освіти індивідуально;

□ не інформую здобувачів освіти;

□ інше (вкажіть, як саме). __________________________________________________

10. Чи спостерігаєте Ви особистісний поступ здобувачів освіти? І з чим він пов’язаний? ________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

11. Що Ви робите для того, щоб запобігати випадкам порушень академічної доброчесності серед здобувачів освіти (списування, плагіат, фальсифікація тощо)?

□ знайомлю здобувачів освіти з основами авторського права;

□ проводжу бесіди щодо дотримання академічної доброчесності;

□ на уроках даю такі завдання, які унеможливлюють списування;

□ використовую методичні розробки для формування основ академічної доброчесності

□ вважаю це зайвим;

□ інше (вкажіть, що саме) __________________________________________________

12. Що саме Ви робите для забезпечення академічної доброчесності у своїй професійній діяльності? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Вкажіть у який спосіб Ви поширюєте власний педагогічний досвід?

□ публікації на сайті закладу та/або засновника;

□ у блогах;

□ у професійних спільнотах соціальних мереж;

□ у матеріалах та/або виступах конференцій;

□ у фахових виданнях;

□ на освітніх онлайн платформах;

□ не маю оприлюднених розробок;

□ інше (вкажіть, що саме) ______________________________________________________

14. Які форми комунікації з батьками Ви використовуєте?

□ батьківські збори;

□ індивідуальне спілкування з батьками;

□ не бачу сенсу у комунікації з батьками;

□ інше (вкажіть, що саме) ____________ __________________________________________

15. Ви задоволені освітнім середовищем та умовами праці у закладі?

o цілком задоволений/на;

o переважно задоволений/на;

o переважно незадоволений/на;

o незадоволений/на.

16. Ви задоволені мотиваційними заходами, які практикуються у закладі освіти?

o так;

o переважно так;

o переважно ні;

o ні.

17. Психологічний клімат закладу освіти сприяє співпраці педагогів?

o так, у закладі створені всі умови для співпраці;

o в цілому так, але співпраця, переважно, є ситуативною;

o в цілому ні, співпраця з колегами практично відсутня;

o психологічний клімат закладу не сприяє співпраці.

18. Вас задовольняють умови організації харчування у закладі?

o так;

o переважно так;

o переважно ні;

o ні;

o я не харчуюся у закладі.

19.Наскільки ви погоджуєтесь із твердженням:

20. У закладі освіти розроблені правила поведінки та учасники освітнього процесу дотримуються їх ?

o правила поведінки у закладі освіти розроблені, учасники освітнього процесу ознайомлені з ними та дотримуються їх;

o правила поведінки у закладі освіти розроблені, учасники освітнього процесу ознайомлені з ними, але не завжди дотримуються їх;

o правила поведінки у закладі освіти розроблені, але учасники освітнього процесу не ознайомлені з ними;

o у закладі освіти відсутні правила поведінки.

21. Яка Ваша роль у запобіганні проявам дискримінації в закладі освіти? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

22. У закладі освіти реагують на Ваші звернення про випадки булінгу?

o так, завжди;

o переважно так;

o переважно ні;

o ні, ніколи;

o таких випадків не було.

23. У закладі освіти проводиться навчання, просвітницька робота за участі відповідних служб/органів/організацій для учасників освітнього процесу з метою виявлення ознак булінгу (цькування) та запобігання його прояву?

o так, регулярно проводяться із усіма учасниками освітнього процесу;

o так, проводяться регулярно, але тільки для учнів;

o так, проводяться, але не більше 1 – 2 разів на рік;

o у закладі освіти не проводяться подібні інформаційні заходи.

24. Зазначте в розробленні яких документів Ви брали участь: (можна обрати кілька варіантів відповідей)

□ стратегія розвитку закладу освіти;

□ процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу;

□ річний план роботи закладу;

□ освітня програма закладу;

□ положення про академічну доброчесність;

□ антибулінгова програма;

□ правила внутрішнього розпорядку;

□ в розробленні жодного документу участі не брав/брала;

□ інше (вкажіть, що саме) ___________________________________________________

26. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, інструктажі з домедичної допомоги

o так, регулярно проводяться навчання та інструктажі;

o проводяться виключно інструктажі;

o все зводиться до підпису в журналах;

o вперше чую про такі заходи.

27. У закладі освіти розроблений алгоритм дій у разі нещасного випадку із учасниками освітнього процесу? Ви дотримуєтесь його?

o алгоритм дій розроблений, усі педагогічні працівники дотримуються його у разі нещасного випадку;

o алгоритм дій розроблений, але Ви з ним не ознайомлений/на;

o алгоритм дій розроблений, але я ним не користуюся, навіть за потреби;

o не володію інформацією.

28. У закладі освіти проводиться інформаційні, освітні заходи, спрямовані на формування негативного ставлення до корупції?

o так, проводяться з усіма учасниками освітнього процесу;

o так, проводяться, але тільки для здобувачів освіти;

o можуть проводитися лише за бажанням учасників освітнього процесу;

o у закладі не проводяться подібні заходи.

29. Якого запитання або запитань не вистачає у цій анкеті? Поставте, будь ласка, собі це запитання __________________________________________________________________________________

 

До уваги одинадцятикласників! Пробне ЗНО

У категоріїUncategorized, ЗНО
Автор Галина Федина

 

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2020 триватиме з 3 до 24 січня. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 28 березня. У день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури — 27 березня, з інших предметів — 3 квітня.

 

5-А. Виховна бесіда до дня вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років

У категоріїUncategorized
Автор Саландяк Мар'яна

У світі сталося багато трагедій. Страшних трагедій.

Так, були різні війни, катастрофи, які забирали життя людей.

Коли гинуть люди від стихійного лиха, аварії літака чи потягу, виверження вулкану – це одне. Коли люди гинуть на війні, захищаючи свою Батьківщину від ворогів, – це друге. А коли люди гинуть від голоду – це зовсім інше. Особливо – голоду, який створили навмисно. Ми всі знаємо, що в Україні родючі землі і вона багата хлібом. Ще нашу Україну називали «житницею Європи».

Хіба можна уявити, що народ – хлібороб помирає від голоду?

Хіба можна уявити, що людина збирала урожай, радувалась, що зможе прокормити свою родину, своїх дітей, а на наступний день влада все забирала, не лишаючи ані зернини, ані картоплини.

В ті часи жертвами ставали не окремі люди, винищувались цілі села. Від голоду помирали і старі, і молоді. Найстрашніше – помирали діти. У вересні 1933 року за шкільні парти не сіли близько 2/3 учнів. Вони не дожили до свого першого дзвоника.

Саме так влада поступила з мільйонами українців у ті далекі 30-ті роки минулого століття.

Людей свідомо морили голодом. Це злочин проти людини! Це злочин проти народу! Це злочин проти усього людства!

 

 

21 листопада – День Гідності та Свободи

У категоріїUncategorized
Автор Саландяк Мар'яна


21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цей день було започатковано у 2014 році з нагоди початку двох революцій, які відбулися в Україні у ХХІ столітті: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Цього дня 6 років тому українці вийшли з мирним протестом на майдан Незалежності в Києві, щоб відстояти свої цінності та свободу. Після того були важкі місяці протистоянь, жорстокі розгони та вбивства мирних громадян. Важкою ціною українці вистояли і перемогли! Світла пам’ять загиблим!

Учні 5-А класу переглянули відео про те, як і чому почалась революція Гідності. Скільки зусиль та жертв потрібно було для одержання свободи.  Розповіли про своїх батьків та знайомих, які брали участь та допомагали грошима, одягом, продуктами та всім необхідним для того, щоб люди на майдані вистояли заради наших ідей та нашої свободи.

Перша екскурсія 5-А класу. “Пізнай свій край… себе, свій рід, свій народ, свою землю — і ти побачиш шлях у життя”. Г. Сковорода

У категоріїUncategorized
Автор Саландяк Мар'яна

Перша екскурсія 5-А класу під керівництвом класного керівника Саландяк М.М. та керівника туристично-краєзнавчого гуртка Колібанич С.І. і активних батьків відбулась 17 листопада 2019.  

Перша зупинка. Львівська ратуша — адміністративний будинок у центральній частині Львова, на площі Ринок. Сьогодні є резиденцією Львівської міської ради. Пам’ятки архітектури,  що належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Сучасна вежа ратуші має висоту 65 метрів, є найвищою в Україні.

Дітям здавалось неможливим пройти 408 сходинок від входу в будівлю до верхівки Ратуші. Але нам це вдалося! Ми побачили панораму міста Львова з висоти. Бачили численні дахи старого міста, верхівки церков та визначних будівель.

Друга зупинка. Львівський історичний музей. Відділ давньої історії України.

В експозиції ми побачити пам’ятки, які висвітлюють історію княжого та середньовічного Львова, події козацької доби та численні експонати, які відображають економічне життя Львова XVII-XVIII cт.

Ми побачили багато речей, якими користувались давні слов’яни: монети, жіночі прикраси, засоби праці, посуд, зброю, народний одяг, чудові вишивані сорочки, рушники, яскраву українську кераміку, вироби з дерева, козацькі шаблі, люльки, пістолети — все це хотілося потримати в руках.

В музеї також багато документів, книг, які розповідають про історію України і історію нашого рідного міста. Виявилось, що навіть назви старих вулиць міста мають своє походження і свою історію.

Ми були дуже задоволені екскурсією і відчули свій зв’язок з багатьма поколіннями людей, що жили упродовж століть на нашій рідній землі і створювали її красу.

 

 

 

 

 

 

Останньою нашою зупинкою була вистава «Русалонька» у Першому академічному українському театрі для дітей та юнацтва. Вистава захопила нас надзвичайними костюмами, декораціями, відмінною грою акторів та цікавим сюжетом. Діти, затамувавши подих, з цікавістю дивилися виставу, переживали за головних героїв та раділи щасливому закінченню.

Світ моря і світ людей завжди зможуть знайти спільну мову, якщо говоритимуть мовою любові

 

Безпека по дорозі до школи!

У категоріїUncategorized
Автор Саландяк Мар'яна

Під час Тижня Безпеки Дорожнього Руху з учнями 5-А класу було проведено бесіду про правила дорожнього руху, перегляд та обговорення відео “Правила безпеки на дорозі”, міні-сценка про те, як правильно переходити дорогу та конкурс малюнків “Які знаки дорожнього руху потрібно знати”.

Учні продемонстрували  свої знання про правила безпеки на дорозі та взяли активну участь у створенні малюнків.

 

Я ВЧУ АНГЛІЙСЬКУ З НОСІЄМ МОВИ

У категоріїUncategorized
Автор Саландяк Мар'яна

Зараз фраза “я вчу англійську з носієм мови” не викликає ніяких протиріч. В епоху комп’ютеризації, спілкування по скайпу (або за допомогою інших месенджерів) стало можливим з будь-якої точки земної кулі. Багато освітніх платформи пропонують навчання з носієм мови будь-якого рівня: від досвідчених викладачів з багаторічним досвідом, до новачків, які тільки освоюють викладання.

 
Нам пощастило мати змогу залучити та розпочати співпрацю з волонтером Корпусу Миру Тодом Лімом. Він допомагає нашим учням подолати мовний бар’єр.


Уроки зосереджені на розмовній практиці – це головне. Якщо до цього діти не мали змоги спілкуватися з іноземцями, то тут їм доведеться це робити. І діти побачуть: їх розуміють, незважаючи на помилки.
При навчанні з носієм мови формується звичка висловлювати свої думки тільки англійською. Покращується вимова.


Своєрідне культурне середовище. Ніхто, крім носія культури своєї країни, не розповість вам про неї краще. Традиції, особливості, культура, побут – те, про що ви ніколи не дізнаєтеся з підручників і телепередач.

So, we started a new level of English with a native speaker!

Отже, ми розпочали новий рівень навчання із носієм мови! Перший урок на тему “FOOD” був цікавим та пізнавальним для 5-А.

Ми дізналися про різні страви у США. Яку страву полюбляють їсти у кожному штаті. І просто поспілкувались.
Учні намагалися спілкуватися тільки англійською і робили це надзвичайно добре.
Діти залюбки розповідали, що вони люблять їсти і, що хотіли б спробувати нового.

P.S. Сподіваємось і Тодові сподобалось теж ;)

To be continued… :)

 

 

 

 

Україна, як славна держава, зберігає багато таємниць минулого.

У категоріїUncategorized
Автор Саландяк Мар'яна

Учні 6-А та 7-А класів разом із класними керівниками Гринач О.М. та Чернявської О.М. і керівником туристично-краєзнавчого гуртка Колібанич С.І. у жовтні побували на екскурсії в Олеському, Золочівському та Підгорецькому замках.

Ми вирішили заглянути в історію нашого краю, зрозуміти життя наших пращурів, поринути в минуле та відчути відгомін минулого. Надзвичайно багаті історичними фактами минулого, фантастичними розповідями екскурсоводів – ось що ми згадуємо про цю подорож!

Олеський замок – один із найстаріших в Україні. Тут живе історія, містика та мистецтво.

Відновлений із попелу і розвалин, Олеський замок сьогодні залишається найстарішим зі збережених замків Львівщини. Має замок і своїх привидів. Адже історія його налічує багато століть, немало інтриг, подій та життєвих історій.

Музей може похвалитися величезною збіркою дерев‘яної скульптури XIV – ХІХ століть (найбільшою в Україні), серед якої є твори Пінзеля та його учнів, Гутера, Кутшенрайтера, Фесінгера, Осінського та Оброцького. Старовинні надгробки та іконостаси, портрети та великі рідкісні полотна, гобелени та старовинні меблі. Загалом це величезне зібрання унікальних творів мистецтва XIII-XIX століть.

Музей-заповідник «Золочівський замок»

Золочівській замок збудований у першій половині XVII століття. Замок представляє неоголандський тип оборонних споруд і належить до пам’яток типу ”palazzo in fortezzo”, тобто поєднує функції оборони і житла. Оборонні споруди Золочівського замку – це вали, бастіони, надбрамна вежа, міст і равелін. З часів заснування збереглися вали, бастіони, частково надбрамний корпус, а равелін і міст – це реконструкція.

Одним з найцікавіших експонатів у Золочівському замку є камені з зашифрованими написами. Написи датовані кінцем XIV – поч. XV століття, не мають аналогів, поки що не відчитані. Камені привезли з околиці Золочева – села Новосілки.

Підгорецький палац на Львівщині – розкішні володіння Білої Пані

Підгорецький палац – одна із найкоштовніших перлин «історико-архітектурної колекції» Західної України.

Загадкові історії про білу постать жінки, яку начебто бачив чи не кожен другий місцевий житель, та незвичайна енергетика всього замку приваблюють на Львівщину все більше відвідувачів. Тут вже побували знімальні групии «Битви екстрасенсів», «Мисливців за привидами», «Місць сили» та багатьох інших проектів. І найцікавіше, що всі вони в один голос стверджують: тут таки живуть привиди і палац справді є місцем паранормальнох активності. Тож двері у потойбічний світ тут залишаються привідчиненими…