Розклад державної підсумкової атестації

У категоріїМетодична робота
Автор Галина Федина

Додаток 2

Розклад

державної підсумкової атестації в  9-их  класах

опорного Великолюбінського закладу загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів

у  2018 – 2019  н.р.

 

з/п

Клас Назва предмета 


Дата проведення Час проведення

Форма проведення

1 9-А,      9-Б Математика 

 

04.06.2019р. 9.00 письмово
2.

 

Англійська мова 07.06.2019р. 9.00 письмово
3.

 

Українська мова 10.06. 2019р. 9.00 письмово

 

Директор опорного закладу                                      О.Матківський

 

 

Склад атестаційних комісій

У категоріїМетодична робота
Автор Галина Федина

Додаток1

Склад

атестаційних комісій для проведення

державної підсумкової атестації в  9-их  класах опорного

Великолюбінського закладу загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів

у  2018-2019  н.р.

№ з/п Клас Назва предмета Склад комісій Розподіл обов’язків Фах вчителя Освіта
2. 9-А,   9-Б Математика МатківськийО.Ю. голова комісії учитель історії вища
Гринач О.М. член комісії учитель математики вища
Бучок А.Б. член комісії учитель математики вища
Чумало І.Б. член комісії учитель математики вища
3. 9-А Англійська мова Федина Г.Й. голова комісії учитель укр. мови та літ. вища
Гриньків Д.І. член комісії учитель англ. мови вища
Кузьмин Я.З. член комісії учитель англ.. мови вища
4. 9-Б Англійська мова МатківськийО.Ю. голова комісії учитель історії вища
Ільчишин І.С. член комісії учитель англ. мови вища
Саландяк М.М. член комісії учитель англ. мови вища
5. 9-А Українська мова Федина Г.Й. голова комісії учитель укр. мови та літ. вища
Тюрдьо М.В. член комісії учитель укр. мови та літ. вища
Мельник Б.Б. член комісії учитель укр. мови та літ. вища
6. 9-Б Українська мова МатківськийО.Ю. голова комісії учитель історії вища
Пилипів Л.Б. член комісії учитель укр. мови та літ. вища
Панів Я.В. член комісії учитель укр. мови та літ. вища

 

 

Наказ про створення державних атестаційних комісій, розкладу державної підсумкової атестації

У категоріїМетодична робота
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Н А К А З

13.05.2019  р.                                                                                                                                                             №

Про створення державних атестаційних комісій,

розкладу державної підсумкової атестації

2018 – 2019  навчального року учнів  9-их  класів

Відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року №1369  «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації»

НАКАЗУЮ:

1. Створити державні атестаційні комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-их  класів за курс базової загальної середньої освіти   (додаток 1).

2.. Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації  учнів 9-их класів за курс базової загальної середньої освіти (додаток 2).

3. Діловоду школи  Борис С.Й. оформити інформаційний стенд щодо державної підсумкової атестації з інформацією для учнів та батьків.

До 15.05 2019 року

4. Адміністратору шкільного сайту Підляській Г.В. розмістити даний наказ на офіційному сайті школи.

До 21.05.2019 року

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор опорного закладу                                О.Ю. Матківський

З наказом ознайомлені:

Борис С.Й.

Підляська Г.В.

 

Підсумки моніторингу якості знань учнів

У категоріїМетодична робота
Автор Галина Федина

День цивільного захиту

У категоріїМетодична робота
Автор Галина

Основна мета проведення «Дня ЦЗ» 18.04.2019р. :

1. Практична перевірка готовності школи до ефективних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, можливих терористичних актів, організованого переведення із мирного у воєнний стан;

2. Формування у свідомості дітей відчуття особистої та колективної безпеки, обов’язкового дотримання правил безпечної поведінки;

3. Виховання впевненості учнів в ефективності заходів цивільного захисту;

4. Формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності, самовідданості при виконанні завдань ЦЗ.

Головні завдання Дня цивільного захисту:

1. Удосконалення учнями та колективом працівників школи теоретичних знань і практичних навичок під час дій в умовах надзвичайних ситуацій;

2. Практична перевірка здатності учнів та колективу працівників школи діяти за сигналами оповіщення ЦЗ;

3. Навчання керівного та командно-начальницького складу та проведення заходів цивільного захисту у школі.

№ з/п Зміст заходу Дата проведення З ким проводиться, відповідальний
1. Організаційна нарада . Ознайомлення працівників з наказом, планом проведення Дня ЦЗ. 15.04.2019 р. Учителі, Матківський О.Ю.
2. Збір постійного складу ЦЗ школи. Доповідь про готовність постійного складу та учнів до проведення заходів «Дня ЦЗ». 18.04.2019р. (08.45 год.) Постійний склад ЦЗ школи, Федина Г.Й.
3. Організаційна нарада. 18.04.19 р. (09.00год.) Матківський О.Ю.
4. Відеофільм «Тварини в Чорнобилі» 1-ий урок 6-Б кл., Комінко М.Г.
5. Надання першої медичної допомоги 2-ий урок 9-Б кл., Сидорко Г.А., медсестра
6. Відеофільм «Небезпечні знахідки» 2-ий урок 9-А кл., Комінко М.Г.
7. Відеофільм «Пожежна безпека» 3-ій урок 8-А кл., Комінко М.
8. Навчальна евакуація учнів та постійного складу працівників школи. Учасники навч.-виховного процесу, Стахів С.О.
9. Проведення тематичних уроків у 1-их-11 класах 13.00 год. Класні керівники 1-их-11 класів
10. Спортивна естафета з відпрацюванням дій під час пожежі. 18.04.2019р. 14.00 год. 5-А, 5-Б класи, Демчук Ю.М., Дейнека З.Р.
11. Призначення, будова протигаза. респіратора, загальновійськового комплекту. Виконання навчальних нормативів. 18.04.2019р., 

15.00 год

10 кл., учитель ЗВ Демчук Ю.М.
12. Огляд кутків безпеки (стіннівок, буклетів із ЦЗ) Учні 1-11-их класів, класні керівники
13. Висвітлення результатів проведення «Дня цивільного захисту» на сайті опорного Великолюбінського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 18.04.2019р. Учитель інформатики 

Підляська К.П.

Огляд кутків безпеки (стіннівок, буклетів  із ЦЗ)
Найкращий куток безпеки підготували учні 8-Б класу (класний керівник Садловська О.А.)

Ось так проходили практичні заняття з надання першої медичної допомоги в 9-Б класі (заняття проводила медсестра навчального закладу Сидорко Г.А.)

На уроках з основ здоров’я учні переглянули такі відеофільми: «Тварини в Чорнобилі» (6-Б кл.) «Небезпечні знахідки»(9-А кл),  «Пожежна безпека»(8-А кл)

Демчук Юрій Михайлович показує та розповідає про призначення, будову протигаза, респіратора, загальновійськового комплекту. (10 кл)

Навчальна евакуація учнів та постійного складу працівників школи.

Педрада

У категоріїМетодична робота
Автор Галина Федина

16 квітня 2019 р. в школі відбулася педагогічна рада із таким порядком денним:

1. Перший рік роботи НУШ (презентації вчителів 1-их класів).

2. Реалізація варіативної складової в опорному Великолюбінському ЗЗСО І-ІІІ ступенів. (Федина Г.Й.).

3. Формування ключових компетентностей на уроках української мови та літературного читання в 2-их-4-их класах. (Панів Я.В.).

Реалізація варіативної складової в опорному Великолюбінському ЗЗСО І-ІІІ ступенів - презентація

Використання пісенного текстового матеріалу на уроках англійської

У категорії- англійська мова
Автор Галина

Кожний творчо працюючий учитель постійно шукає відповіді на запитання “Як урізноманітнити процес навчання? Як зробити урок ефективним? Як зацікавити учнів?” Враховуючи прогресуючу деградацію суспільства, не можна обійти увагою і цілу низку морально-духовних проблем: “Як сформувати в ди¬тині “людське єство “? Як повернути її обличчям до своєї сім’ї, родини, до свого коріння?”

У цій статті ми спробуємо об’єднати дві проблеми, навчальну і виховну, в єдине ціле і показати, як англомовна пісня може допомогти дати відповіді на вище поставлені запитання.

Комунікативний підхід до навчання іноземної мови (ІМ) вимагає від учителя створення атмосфери співпраці з учнями, активної їх участі у процесі навчання на уроці, коли діти охоче висловлюють свої думки, роблять висновки і пропонують свої варіанти вирішення складних життєвих проблем. Навчальний матеріал на уроці має бути максимально наближеним до реального життя учнів, до проблем, що їх цікавлять, і види діяльності мають бути природними. Одним із прийомів, що відповідає таким вимогам, є використання англомовних пісень на уроках, адже у дітей підліткового віку підвищений інтерес до популярної музики, особливо до пісень сучасних англійських та американських груп, бо вони багато часу приділяють саме прослуховуванню музики і пісень.

Пісня є унікальним жанром, який поєднує в собі поезію і музику. Використання пісень сприяє створенню вербального і невербального фону для уроку ЇМ. Пісні мають свій власний світ відчуттів та емоцій, вони змушують слухача реагувати таким чином, ніби пісню співають особисто для нього. Пісні здатні викликати сильні емоційні асоціації, пов’язані з людьми, подіями чи місцями. Пісні можна використовувати для створення сприятливої атмосфери у класі, подачі лексики, ознайомлення з особливостями культури і, що не менш важ¬ливо, для виховання особистості.

Пропонуємо добірку англомовних пісень, які, окрім суто навчального значення, мають глибокий духовний вплив на характер стосунків у сім’ї учнів. Охарактеризуємо пісні з точки зору висвітлення їхніх виховних можливостей.

1. “She’s leaving home ” (“Вона йде з дому”) у виконанні “Бітлз”. Ця пісня розповідає про переживання батьків, чия дочка покинула рідну домівку через непорозуміння між ними. Батьки не розуміють, чому це сталося, адже, на їхню думку, вони віддали їй усе, що мали, а вона не оцінила цього. Дочка не відчувала розуміння з боку батьків, адже потреби майже дорослої людини і маленької дитини відрізняються. Пісня має надзвичайний виховний підтекст: в ході обговорення її змісту учні пропонують різні варіанти налагодження стосунків у сім’ї, а це означає, що вони зможуть використати їх і в реальних життєвих ситуаціях.

2. “Father and son” (“Батько і син”) у виконанні Кета Стівенса. Пісня через розмову батька й сина в черговий раз показує, що проблема конфлікту поколінь існує, що вона є вічною і тільки “камені спотикання” (проведення вільного часу, стиль одягу, вік одруження) можуть змінюватися. Це є приводом для роздумів і стимулом для моделювання варіантів виходу із ситуації.

3. “Daniel” (“Даніель”) у виконанні Елтона Джона. Ця пісня показує переживання хлопця, чий старший брат покидає сім’ю і навіть країну через певну душевну травму. Що саме сталося у цій сім’ї, не повідомляється, але це і дає привід для роздумів та обговорення. Знову ж таки, моделюючи ситуацію і пропонуючи свій варіант розвитку подій, учні забезпечують собі моральну підтримку у подібних ситуаціях реального життя.

4. “My father’s son” (“Син свого батька”) у виконанні Джо Кокера. Це досить позитивна пісня, яка доводить, що багатьох помилок у житті можна було б уникнути, якби діти вчасно дослухалися до порад своїх батьків. Адже герой цієї пісні припускався тих же самих помилок, яких колись не зміг уникнути його батько. Основ¬ною думкою цього твору є повага до батьків, що є дуже актуальною проблемою в наші дні.

5. “N’oubliez Jamais” (“He забудь”) у виконанні Джо Кокера. Пісня, що описує наближені до ідеальних стосунки у сім’ї, коли і батько, і мати розуміють, що вони з сином різні покоління і кожен з них співає “свої пісні”, але наступне покоління пам’ятає і поважає цінності попередніх поколінь. Ця пісня подає чудовий приклад для майбутнього, адже кожна молода людина створює свою сім’ю і, на жаль, дуже часто повторює помилки своїх батьків при вихованні власних дітей.

Обговорення з дітьми сюжетів пісень дозволило виявити їх виховний потенціал.

Наведемо приклади фрагментів уроків з використанням пісень, мета яких – розвиток умінь аудіювання пісенного тексту. Перші два фрагменти можуть бути використані для збагачення лексичного запасу. Наступні два – для вдосконалення граматичних навичок учнів.

Фрагмент 1

Father and son

Father:

It’s not time to make a change,

Just relax, take it easy.

You’re still young, that’s your fault,

There’s so much you have to know.

Find a girl, settle down,

If you want you can marry.

Look at me, I am old, but I’m happy.

I was once like you are now, and I know that it’s not easy,

To be calm when you’ve found something going on.

But take your time, think a lot,

Why, think of everything you’ve got.

For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.

Son:

How can I try to explain, when I do he turns away again.

It’s always been the same, same old story.

From the moment I could talk I was ordered to listen.

Now there’s a way and I know that I have to go away.

I know I have to go.

Father:

It’s not time to make a change,

Just relax, take it easy.

You’re still young, that’s your fault,

There’s so much you have to know.

Find a girl, settle down,

If you want you can marry.

Look at me, I am old, but I’m happy.

Son:

All the times that I cried, keeping all the things I knew inside,

It’s hard, but it’s harder to ignore it.

If they were right, I’d agree, but it’s them you know not me.

Now there’s a way and I know that I have to go away.

I know I have to go.

Tasks

1. What differences are there between your generation and у our parents’generation in your society? Think about these things:

a) tastes in music/clothes

b) attitudes to work and money

c) attitudes to marriage

2. Listen to the song. Who do you think said these things, the father or the son?

1) It’s not time to make a change.

2) You’re still young, that’s your fault.

3) Find a girl, settle down.

4) But take your time, think a lot.

5) For you will still be here tomorrow, but your dreams may not.

6) How can I explain ,when I do he turns away again.

7) From the moment I could talk I was ordered to listen.

8) Now there’s a way and I know that I have to go away.

9) Just relax, take it easy.

10) There’s so much you have to know.

11) If you want you can marry.

12) Look at me, I am old but I am happy.

13) If they were right, I’d agree, but it’s them you know not me.

14) I know I have to go.

3. Listen to the song again. Answer the questions.

1) What do you think the situation in the family is? Why do you think the son wants to go away?

2) What is the father’s advice?

3) How do you think both of them feel?

Фрагмент 2

Daniel

Daniel is travelling tonight on a plane,

I can see the red tail lights heading for Spain,

Oh, and I can see Daniel waving goodbye,

God, it looks like Daniel, must be the clouds in my eyes.

They say Spain’s pretty, though I’ve never been,

Well, Daniel says it’s the best place he’s ever seen,

Oh, and he should know he’s been there enough,

Lord, I miss Daniel, oh I miss him so much.

Oh, Daniel my brother, You are older than me,

Do you still feel the pain of the scars that won’t heal?

Your eyes have died, but you see more than I,

Daniel, you’re a star in the face of the sky.

Tasks

1. Circle the correct answer:

1) Daniel is the singer’s • brother

• friend

• father

2) Daniel is going to • America

• Britain

• Spain

3) Daniel thinks the country is the … place in the world.

• worst

• most boring

•best

4) Daniel is travelling tonight on a • train

• plane

•boat

5) The singer • is happy that Daniel is leaving

• does not care about

• misses Daniel

(Key: 1 – brother; 2 – Spain; 3 – best; 4 – plane; 5 – misses Daniel)

2. Order the lines:

1) God it looks like Daniel, must be the clouds in my eyes.

2) Oh and he should know he’s been there enough,

3) Oh and I can see Daniel waving goodbye,

4) They say Spain’s pretty, though I’ve never been,

5) Lord I miss Daniel, oh I miss him so much.

6) I can see the red tail lights heading for Spain,

7) Well Daniel says it’s the best place he’s ever seen,

8) Daniel is travelling tonight on a plane.

(Key: 8, 6, 3, 1 – versel; 4, 7, 2, 5 – verse 2)

3. Find the mistakes

Oh Daniel my brother, you are younger than me,_________

Do you still tolerate the pain of the scars that won’t heal?

Your eyes are dead, but you see more than I,_____________

Daniel you’re a planet in the face of the sky_____________

(Key: younger – older; tolerate – feel; are dead – have died; planet – star)

4. Describe Daniel

Task A.

Answer the questions about Daniel as you imagine him.

1 How old is Daniel?

2 What does he look like?

3 What is his favourite food/colour/kind of music…?

4 Where does he live?

5 Does he live alone?

6 Why does he like Spain?

7 When did he first go to Spain?

8 What’s his job?

9 What does he usually do at the weekend?

10 What sports does he play?

11 Does he play any musical instruments?

12 How often does he go to the cinema?

13 What kind of books does he like?

14 What about his character? Is he usually happy? Is he shy?

15 Do you like Daniel? Why/why not?

Task B.

Make up your own story about Daniel.

Daniel is_____years old and he’s got_____hair and____eyes. He’s_____metres tall. He usually wears_____, but sometimes he wears_____. At the moment he’s wearing

_____. He lives in a_____in_____. He lives with_____.He works_____, he_____his job. His favourite colour is______. _ _ is his favourite food and _ _ is his favourite drink. He also likes_____. The film he likes best is_____. He likes_____music and his favourite_____is _____. In his free time, he usually_____. Sometimes he _____, but he doesn’t often_____and he never_____. In summer, he____and in winter he_____. He plays_____very well and he can also_____. He enjoys_____, but he prefers_____. He quite likes_____.

5. Speak on the following.

1) How does the singer feel about his brother?

2) Why do you think Daniel is going away?

3) What do you think might have happened in the family?

Вч. англ.м. ІльчишинІ.С.

 

Тиждень правових знань

У категоріїМетодична робота
Автор Христина

З 04 по 08 грудня 2017 року у Великолюбінській ЗОШ І-ІІІ ступенів проходив Тиждень правових знань

Тиждень правових знань

У категоріїМетодична робота
Автор Галина

З метою поширення знань серед учнівської молоді про свої права та обов’язки, правову відповідальність, а також з метою профілактики правопорушень серед підлітків у нашій Великолюбінській ЗОШ І – ІІІ стнпенів з 4 по 8 грудня 2017 р. проходив Тиждень правових знань.

З метою підвищення правової культури учні 7-А класу разом із своїм класним керівником Ременяк Наталією Валентинівною провели правовий квест на тему: “Подорож країною Прав Людини”. За участі учнів 9-го та 10-го класів відбулося засідання дискусійного круглого столу: “Правоздатність та дієздатність дитини” та тренінг на тему: “Операції з платіжними картками”. Діти із задоволенням брали активну участь у всіх заходах.

Всеукраїнський урок “Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини відбувся у 6-А класі (класний керівник Іванів Майя Тімурівна). Учні класу оформили виставку малюнків “Світ моїх прав”.

Всеукраїнський тиждень права є не лише творчим звітом учителів правознавства, а й стимулом для учнів поглиблювали свої знання заради становлення вільних, відповідальних громадян.

Автор: Наталія Ременяк

 

«Ніхто й ніщо не похитне моєї віри в Україну»

У категоріїМетодична робота
Автор Галина

29 листопада 2017 року в приміщенні актового залу нашої Великолюбінської школи відбувся літературний вечір, присвячений українському поету з когорти шістдесятників Івану Низовому, «Ніхто й ніщо не похитне моєї віри в Україну» , який підготували Тюрдьо М.В. та Чернявська О.М. Захід розпочато словами «Вранішньої молитви» , де автор благає: «Боже пройдися . Візьми Україну – рай неземний – під небесну раїну».

Слухачі поринули у світ поезії, що її подарувала нам людина, безмежно закохана в рідний край, перейнята долею України. Учні 8-А та 9 класів із задоволенням та натхненням читали поезії, намагалися передати ніжність і біль, захоплення й обурення поета. А шкільний ансамбль «Джерельце» під керівництвом Буряк Уляни Степанівни виконав пісню на слова І. Великороде – Низового «Плач Ярославни».

Сьогодні, коли на теренах Донбасу лютує війна, як ніколи важливими й потрібними для нас є поетові уроки любові й віри в Україну. Саме це надихає на перемогу наших оборонців, а суспільство – на згуртованість і міць духу.

Вірші І.Низового, поета Соборності України, є способом боротьби за повернення українців до українства. Тож учімося в Івана Даниловича бути оптимістами, любити життя, й цінувати його. Любімо Україну, шануймо мову!