Результати ІІ етапу XХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Результати ІІ етапу XХ Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика:

з/п

Прізвище, ім’я учня (учениці) Клас (курс) навчання Місце, зайняте на ІІ етап етапі олімпіади Прізвище, ім’я, по батькові працівника, який підготував учня

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

Добрянська Софія 

 

Смичник Софія

 

Кифор Богдан

 

Пех Єва

 

Тимчишин Марта

 

Тележинська Маргарита

5-Б

 

6-Б

 

7-Б

 

8-А

 

10-А

 

4-А

ІІ

 

ІІІ

 

ІІ

 

ІІІ

 

ІІІ

 

ІІ

Федина Г.Й. 

 

Панів Я.В.

 

Тюрдьо М.В.

 

Панів Я.В.

 

Тюрдьо М.В.

 

Амельченко З.Є

 

 

Моніторинг в 11-му класі

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Н А КАЗ

06.12.2019 р.                                                                                                                               №

Про проведення моніторингу

якості знань учнів 11-го класу

у грудні 2019-2020 н.р.

 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,  Проекту Концепції «Національної системи моніторингу якості освіти»,  керуючись  Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №406 від 20.04.2018 р.,  з метою вивчення якості підготовки учнів 11 класу  до державної підсумкової атестації (далі ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (далі ЗНО), своєчасного та оперативного надання методичної допомоги педагогам з питань підготовки учнів до ДПА та ЗНО у 2020 році

НАКАЗУЮ:

1.Провести моніторинг якості знань учнів 11 класу з української мови , математики, історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання у наступні терміни:

з української мови – 10.12.2019р.;

з математики – 11.12.2019 р.

з історії України – 12.12.2019р.;

2. Призначити відповідальною за проведення та методичний супровід моніторингу якості знань учнів 11 класу з предметів  заступника директора з навчально-виховної роботи Федину Г.Й.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Федині Г.Й. :

3.1. Організувати проведення вищезазначених моніторингових відстежень відповідно до чинної нормативно-правової бази.

3.2. Забезпечити  доведення до учителів – предметників  інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу до 09.12. 2019 р.

3.3. Забезпечити збір та узагальнення звітів про підсумки проведення моніторингових відстежень  рівня навчальних досягнень учнів з зазначених предметів у дводенний термін після проведення контрольних робіт відповідальній особі: з укр. мови – Чернявській О.М., з математики- Гринач О.М., з історії України – Ременяк Н.В.

3.4. Висвітлювати інформацію про перебіг моніторингу на сайті школи.

3.5. Провести аналіз результатів моніторингових досліджень та його обговорення на  нарадах при директору, засіданнях шкільних методичних об’єднань з навчальних предметів з метою визначення рівня готовності учнів до ДПА.

Січень

3.6. Спрямувати роботу  методичних об’єднань на  розробку моделей  відслідкування якості  освіти, корекційних програм    з метою  ефективного  супроводу моніторингових досліджень.

Протягом року.                                                          4. Учителям-предметникам  Чернявській О.М., Гринач О.М., Ременяк Н.В. класному керівникові 11 класу Бублик Г.М..:

4.1. Забезпечити проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів у визначені дати.

4.2.Здійснити оцінювання  контрольних робіт з відстеження рівня навчальних досягнень учнів  відповідно до діючих «Критеріїв оцінювання рівня  навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 13.04.2011 №329 та інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів.

4.3. На основі отриманих результатів та аналітичних даних щодо моніторингу якості знань учнів 11 класу визначити напрямки корекційної роботи.

Протягом року

4.4. Розробляти систему  самоосвітньої діяльності учнів через впровадження інноваційних технологій  та дистанційного навчання, залучати учнів до складання і виконання самоосвітніх програм. Постійно відслідковувати вплив самоосвіти на рівень зростання навчальних досягнень учнів.

Протягом року

5. Учителю інформатики Підляській Г.В. розмістити наказ на офіційному веб-сайті школи.

6. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

Директор опорного закладу             Матківський О.Ю.

З наказом ознайомлені:

Гринач О.М.

Ременяк Н.В.

Бублик Г.М.

Підляська Г.В.

Федина Г.Й.

Чернявська О.М.

 

ІІ етап моніторингових досліджень

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Н А КАЗ

06.12.2019 р.                                                                                                                               №

Про проведення моніторингу

якості знань учнів 5-их, 9-их класів

у  грудні 2019-2020 н.р.

 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,  Проекту Концепції «Національної системи моніторингу якості освіти»,  керуючись   освітньою програмою опорного Великолюбінського закладу ЗСО І- ІІІ ступеня,ухваленою педагогічною радою  (протокол №12 від.31.08.2018 р.), з метою вивчення якості підготовки учнів

НАКАЗУЮ:

1.Провести моніторинг якості знань учнів 5-мх, 9-их  класів з української мови (диктант) , математики з 09 по 13 грудня:

2. Призначити відповідальною за проведення та методичний супровід моніторингу якості знань учнів 5-их, 9-их класів з української мови та математики заступника директора з навчально-виховної роботи Федину Г.Й.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Федині Г.Й. :

3.1. Організувати проведення вищезазначених моніторингових відстежень відповідно до чинної нормативно-правової бази.

3.2. Забезпечити  доведення до учителів – предметників  інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу до 09.12.2019 р.

3.3. Забезпечити збір та узагальнення звітів про підсумки проведення моніторингових відстежень  рівня навчальних досягнень учнів з зазначених предметів у дводенний термін після проведення контрольних робіт відповідальній особі: з укр. мови –Пилипів Л.Б., Федині Г.Й.,Тюрдьо М.В.,Мельник Б.Б., Чернявській О.М.,  з математики-   Чумало І.Б., Бучок А.Б.

3.4. Висвітлювати інформацію про перебіг моніторингу на сайті школи.

3.5. Провести аналіз результатів моніторингових досліджень та його обговорення на  нарадах при директору, засіданнях шкільних методичних об’єднань .

Січень

3.6. Спрямувати роботу  методичних об’єднань на  розробку моделей  відслідкування якості  освіти, корекційних програм    з метою  ефективного  супроводу моніторингових досліджень.

Протягом року

4. Учителям-предметникам  Пилипів Л.Б.,Тюрдьо М.В., Федині  Г.Й., Мельник Б.Б.,Пилипів Л.Б., Чернявській О.М.,  Бучок А.Б., Чумало І.Б.,  класним керівникам  5-их, 9-их класів- Саландяк М.М., Куриляк Л.В., Ременяк Н.В., Садловській О.А..:

4.1. Забезпечити проведення моніторингу якості знань учнів  у визначені дати.

4.2.Здійснити оцінювання  контрольних робіт з відстеження  рівня навчальних досягнень учнів  відповідно до діючих «Критеріїв оцінювання рівня  навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 13.04.2011 №329 та інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу якості знань учнів 5-их, 9-их класів.

4.3. На основі отриманих результатів та аналітичних даних щодо моніторингу якості знань учнів 5-их, 9-их класів визначити напрямки корекційної роботи.

Протягом року

4.4. Розробляти систему  самоосвітньої діяльності учнів через впровадження інноваційних технологій  та дистанційного навчання, залучати учнів до складання і виконання самоосвітніх програм. Постійно відслідковувати вплив самоосвіти на рівень зростання навчальних досягнень учнів.

Протягом року

5. Учителю інформатики Підляській Г.В. розмістити наказ на офіційному вебсайті школи.

6. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

Директор опорного закладу             Матківський О.Ю.

З наказом ознайомлені:

Бучок А.Б.

Чумало І.Б.

Мельник Б.Б.

Ременяк Н.В.

Садловська О.А.

Саландяк М.М.

Підляська Г.В.

Федина Г.Й.

Пилипів Л.Б.

Куриляк Л.В.

Тюрдьо М.В.

Чернявська О.М.

 

7 грудня – ІІ етап конкурсу з української мови імені Петра Яцика

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Заявка

на участь команди _опорного Великолюбінського ЗЗСО І-ІІІ ступенів у ІІ етапі XХ Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика  у 2019 – 2020 н.р.

За рішенням оргкомітету і журі І етапу XХ Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика       на ІІ етап  скеровуються такі учні – переможці І етапу конкурсу :

 

з/п

Прізвище, ім’я учня (учениці) Клас (курс) навчання Місце, зайняте на І етапі олімпіади Прізвище, ім’я, по батькові працівника, який підготував учня
 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

- Ковалко Діана

 

- Тележинська Маргарита

 

- Добрянська Софія

 

- Смичник Софія

 

- Кифор Богдан

 

- Пех Єва

 

- Паралюк Катерина

 

- Тимчишин Марта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Б

 

4-А

 

5-Б

 

6-Б

 

7-Б

 

8-А

 

9-А

 

10-А

 

І

 

І

 

І

 

І

 

І

 

І

 

І

 

І

 

Карчевська Г.П.

 

Амельченко З.Є.

 

Федина Г.Й.

 

Панів Я.В.

 

Тюрдьо М.В.

 

Панів Я.В.

 

Тюрдьо М.В.

 

Тюрдьо М.В.

 

Результати моніторингу в 11-му класі

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти і-ІІІ ступенів

Наказ

 

24.10. 2019 р. № 

Про підсумки моніторингу

якості знань учнів

11-го класу

Відповідно до наказу опорного Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів  №258 від 07. 10. 2019  р. у навчальному закладі проведено моніторинг якості знань учнів  11-го класу з української мови, математики, історії.

Контрольні роботи з математики, історії  та української мови проведено за завданнями, укладеними головами методичних об’єднань.

Результати моніторингу з української мови в 11-му класі  такі:

 

Клас Кількість учнів Високий Достатній Середній Початковий Якість
11 11 0 1 7 3 9,1%

У моніторингу з української мови  взяли участь11 учнів 11-го класу (78,6%). Результати контрольних робіт показали, що переважна більшість учнів 11-го класу впоралася із навчальними  вимогами програм і показала задовільні результати навчальних досягнень. Кількісний та якісний результати проведення робіт і рівнів навчальних досягнень учнів із української мови наведено в таблиці.

Результати моніторингу з математики  в 11-му класі такі:

Клас    Кількість учнів         Високий        Достатній      Середній        Початковий   Якість

11        12                                     0                       1                    0                       11                 8,3%

У моніторингу з математики  взяло участь 12 учнів 11-го  класу (85,7%). Результати контрольної роботи показали, що переважна більшість учнів  впоралася із навчальними  вимогами програм і показала задовільні результати навчальних досягнень. Кількісний та якісний результати проведення робіт і рівнів навчальних досягнень учнів із математики наведено в таблиці.

Результати моніторингу з історії такі:

Клас           Кіл.уч.       Високий     Достатній   Середній    Початковий   Якість

11                   11               0                  1               10                0                  9,1%

У моніторингу з історії  взяло участь 11 учнів 11-го  класу (78,6%).. Результати контрольної роботи показали, що переважна більшість учнів  впоралася із навчальними  вимогами програм і показала задовільні результати навчальних досягнень. Кількісний та якісний результати проведення робіт і рівнів навчальних досягнень учнів із історії наведено в таблиці

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Федині Г.Й.

1.1. До 28 жовтня 2019 року  провести нараду з учителями математики, української мови та історії  за підсумками моніторингу об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.

1.2 Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання знань учнів відповідно до вимог Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

1.3. Здійснювати систематичний контроль за виконанням наказів МОНУ від 3 червня 2008 року № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Розділ 3. Оцінювання навчальних досягнень учнів) та від 21 серпня 2013 року №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти.

2.Учителям української мови,  математики та історії  Чернявській О.М., Гринач О.М., Ременяк Н.В.  виставити  в класні журнали оцінки, які учні отримали під час написання моніторингових контрольних робіт.

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор опорного закладу                                     О.Матківський

 

Результати моніторингу

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти і-ІІІ ступенів

Наказ

 

24.10. 2019 р. № 

Про підсумки моніторингу

якості знань учнів

5-их. 9-их класів

Відповідно до наказу опорного Великолюбінського закладу ЗСО І-ІІІ ступенів  №261 від 10.10.2019 р. у навчальному закладі проведено моніторинг якості знань учнів  5-их, 9-их класів з української мови та математики.

Контрольні роботи з математики та української мови проведено за завданнями, укладеними головами методичних об’єднань.

Результати моніторингу з української мови в 5-их, 9 – их класах такі:

 

Класи Кількість учнів Високий Достатній Середній Початковий Якість
5-А 28 5 13 7 3 64,3%
5-Б 25 7 13 4 1 80 %
9-А 26 3 10 9 4 50 %
9-Б 24 7 12 4 1 79,2%

 

У моніторингу з української мови  взяли участь 53 учні 5-их ( 89,8%) та  50 учнів 9-их класів (84,7%). Результати контрольних робіт показали, що переважна більшість учнів 5-их, 9-их класів впоралася із навчальними  вимогами програм і показала задовільні результати навчальних досягнень.  40% учнів-відмінників  5-их класів виконали завдання на високому рівні.  Кількісний та якісний результати проведення робіт і рівнів навчальних досягнень учнів із української мови наведено в таблиці.

Результати моніторингу з математики  в 5-их, 9 – их класах такі:

Класи Кількість учнів         Високий        Достатній      Середній        Початковий   Якість

5-А       27                               9                    6                     3                            9                    55,5%

5-Б        26                               15                 8                       3                            0                    88,5%

9-А       26                               1                   2                       10                         13                   11,5%

9-Б       25                               3                   5                       5                            12                   32%

У моніторингу з математики  взяло участь 53 учні 5-их класів (89,8%), 46 учнів 9-их класів (86,4%). Результати контрольних робіт показали, що переважна більшість учнів 5-их, 9-их класів впоралася із навчальними  вимогами програм і показала задовільні результати навчальних досягнень. 90% учнів-відмінників  5-их класів виконали завдання на високому рівні. Кількісний та якісний результати проведення робіт і рівнів навчальних досягнень учнів із математики наведено в таблиці.  49% дев’ятикласників  не  справилися із завданнями.

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Федині Г.Й.

1.1. До 28.10. 2019 року  провести нараду з учителями математики та української мови  за підсумками моніторингу об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.

1.2 Посилити контроль за об’єктивністю оцінювання знань учнів відповідно до вимог Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

1.3. Здійснювати систематичний контроль за виконанням наказів МОНУ від 3 червня 2008 року № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Розділ 3. Оцінювання навчальних досягнень учнів) та від 21 серпня 2013 року №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

2. Учителям української мови та математики Мельник Б.Б., Тюрдьо М.В., Чернявській О.М.,  Пилипів Л.Б., Федині Г.Й., Чумало І.Б., Бучок А.Б. виставити  в класні журнали оцінки, які учні отримали під час написання моніторингових контрольних робіт.

3. Учителям української мови Федині Г.Й., Тюрдьо М.В., Пилипів Л.Б., Чернявській О.М.,  учителям математики Бучок А.Б., Чумало І.Б. систематично проводити індивідуальні заняття з учнями , що мають низький рівень знань.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор опорного закладу                                     О.Матківський

 

 

Моніторинг якості знань

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Н А К А З

10.10.2019 р.                                                                                                                               №

Про проведення моніторингу

якості знань учнів 5-их, 9-их класів

у 2019-2020 н.р.

 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,  Проекту Концепції «Національної системи моніторингу якості освіти»,  керуючись   освітньою програмою опорного Великолюбінського закладу ЗСО І- ІІІ ступеня,ухваленою педагогічною радою  (протокол №12 від.30.08.2019 р.), з метою вивчення якості підготовки учнів

НАКАЗУЮ:

1.Провести моніторинг якості знань учнів 5-мх, 9-их  класів з української мови (диктант) , математики з 15 по 18 жовтня:

- 5-А, 5-Б, 9-А, 9-Б  класи – українська мова- 15.10.2019 р.,

- 5-А, 5-Б, 9-А, 9-Б  класи – математика – 16.10.2019 р.,

2. Призначити відповідальною за проведення та методичний супровід моніторингу якості знань учнів 5-их, 9-их класів з української мови та математики заступника директора з навчально-виховної роботи Федину Г.Й.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Федині Г.Й. :

3.1. Організувати проведення вищезазначених моніторингових відстежень відповідно до чинної нормативно-правової бази.

3.2. Забезпечити  доведення до учителів – предметників  інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу до 11.10 2019 р.

3.3. Забезпечити збір та узагальнення звітів про підсумки проведення моніторингових відстежень  рівня навчальних досягнень учнів з зазначених предметів у дводенний термін після проведення контрольних робіт відповідальній особі: з укр. мови –Пилипів Л.Б., Федині Г.Й.,Тюрдьо М.В.,Мельник Б.Б.,Чернявській О.М., з математики-  Чумало І.Б., Бучок А.Б.

3.4. Висвітлювати інформацію про перебіг моніторингу на сайті школи.

3.5. Провести аналіз результатів моніторингових досліджень та його обговорення на  нарадах при директору, засіданнях шкільних методичних об’єднань .

Жовтень

3.6. Спрямувати роботу  методичних об’єднань на  розробку моделей  відслідкування якості  освіти, корекційних програм    з метою  ефективного  супроводу моніторингових досліджень.

Протягом року

4. Учителям-предметникам  Пилипів Л.Б.,Тюрдьо М.В., Федині  Г.Й., Мельник Б.Б., Чернявській О.М.,

Бучок А.Б., Чумало І.Б., класним керівникам  5-их, 9-их класів- Саландяк М.М., Куриляк Л.В.. Ременяк Н.В., Садловській О.А.:

4.1. Забезпечити проведення моніторингу якості знань учнів  у визначені дати.

4.2.Здійснити оцінювання  контрольних робіт з відстеження  рівня навчальних досягнень учнів  відповідно до діючих «Критеріїв оцінювання рівня  навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 13.04.2011 №329 та інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу якості знань учнів 5-их, 9-их класів.

4.3. На основі отриманих результатів та аналітичних даних щодо моніторингу якості знань учнів 5-их, 9-их класів визначити напрямки корекційної роботи.

Протягом року

4.4. Розробляти систему  самоосвітньої діяльності учнів через впровадження інноваційних технологій  та дистанційного навчання, залучати учнів до складання і виконання самоосвітніх програм. Постійно відслідковувати вплив самоосвіти на рівень зростання навчальних досягнень учнів.

Протягом року

5. Учителю інформатики Підляській Г.В. розмістити наказ на офіційному веб-сайті школи.

6. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

Директор опорного закладу             Матківський О.Ю.

 

Моніторинг якості знань

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Н А КАЗ

08.10.2019 р.                                                                                                           №

Про проведення моніторингу

якості знань учнів 11-го класу

у 2019-2020 н.р.

 

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,  Проекту Концепції «Національної системи моніторингу якості освіти»,  керуючись  Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України №406 від 20.04.2018 р.,  з метою вивчення якості підготовки учнів 11 класу  до державної підсумкової атестації (далі ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (далі ЗНО), своєчасного та оперативного надання методичної допомоги педагогам з питань підготовки учнів до ДПА та ЗНО у 2020 році

НАКАЗУЮ:

1.Провести моніторинг якості знань учнів 11 класу з української мови , математики, історії України у формі зовнішнього незалежного оцінювання у наступні терміни:

з української мови – 15.10.2019р.;

з математики – 18.10.2019 р.

з історії України – 16.10.2019р.;

2. Призначити відповідальною за проведення та методичний супровід моніторингу якості знань учнів 11 класу з предметів  заступника директора з навчально-виховної роботи Федину Г.Й.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Федині Г.Й. :

3.1. Організувати проведення вищезазначених моніторингових відстежень відповідно до чинної нормативно-правової бази.

3.2. Забезпечити  доведення до учителів – предметників  інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу до 11.10 2019 р.

3.3. Забезпечити збір та узагальнення звітів про підсумки проведення моніторингових відстежень  рівня навчальних досягнень учнів з зазначених предметів у дводенний термін після проведення контрольних робіт відповідальній особі: з укр. мови – Чернявській О.М., з математики- Гринач О.М., з історії України – Ременяк Н.В.

3.4. Висвітлювати інформацію про перебіг моніторингу на сайті школи.

3.5. Провести аналіз результатів моніторингових досліджень та його обговорення на  нарадах при директору, засіданнях шкільних методичних об’єднань з навчальних предметів з метою визначення рівня готовності учнів до ДПА.

Жовтень

3.6. Спрямувати роботу  методичних об’єднань на  розробку моделей  відслідкування якості  освіти, корекційних програм    з метою  ефективного  супроводу моніторингових досліджень.

Протягом року.                                                          4. Учителям-предметникам  Чернявській О.М., Гринач О.М., Ременяк Н.В. класному керівникові 11 класу Бублик Г.М.:

4.1. Забезпечити проведення моніторингу якості знань учнів 11 класу у визначені дати.

4.2.Здійснити оцінювання  контрольних робіт з відстеження рівня навчальних досягнень учнів  відповідно до діючих «Критеріїв оцінювання рівня  навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 13.04.2011 №329 та інструктивно-методичних матеріалів щодо проведення моніторингу якості знань учнів 11 класів.

4.3. На основі отриманих результатів та аналітичних даних щодо моніторингу якості знань учнів 11 класу визначити напрямки корекційної роботи.

Протягом року

4.4. Розробляти систему  самоосвітньої діяльності учнів через впровадження інноваційних технологій  та дистанційного навчання, залучати учнів до складання і виконання самоосвітніх програм. Постійно відслідковувати вплив самоосвіти на рівень зростання навчальних досягнень учнів.

Протягом року

5. Учителю інформатики Підляській Г.В. розмістити наказ на офіційному веб-сайті школи.

6. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

Директор опорного закладу             Матківський О.Ю.

 

Рейтинг шкіл Городоцького району 2019 року за результатами ЗНО

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина Федина

Рейтинг шкіл Городоцького району 2019 року за результатами ЗНО з усіх предметів

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Львівської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.

У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.

Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Назва навчального закладу Місце в області TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
Городоцький НВК №2 “ЗОШ І ст. – гімназія” Городоцької райради Львівської обл. 42 690 134.4 155.1 35/123 97
Опорний заклад – Городоцький НВК №5 “Загальноосвітній навчальний заклад-ДНЗ” Городоцької райради Львівської обл. 68 1069 129.7 149.7 36/123 97
Опорний заклад – “Комарнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.” Городоцької райради Львівської обл. 85 1337 127.4 147.6 26/97 96
Опорний Великолюбінський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Великолюбінської селищної ради Городоцького р-ну Львівської обл. 105 1596 125.5 146.9 9/31 97
Городоцька ЗОШ №3 І-ІІІ ст. імені Героя України Івана Бльока Городоцької райради Львівської обл. 113 1717 124.4 143.2 39/141 95
Городоцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №4 ім. Тараса Кулєби та Андрія Одухи Городоцької райради Львівської обл. 180 2768 117.1 136.1 22/80 95
Грімненська ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцької райради Львівської обл. 216 3421 113.2 132.6 8/26 81
Переможненська ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцької райради Львівської обл. 219 3445 113 131.7 18/60 85
Мшанський НВК “загальноосвітній навчальний заклад-ДНЗ” імені Степана Тисляка Городоцької райради Львівської обл. 280 4537 106.8 124.6 18/56 88
Березецька ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцької райради Львівської обл. 294 4965 104.2 122.1 7/25 80
Керницький НВК “Загальноосвітній навчальний заклад-ДНЗ” Городоцької райради Львівської обл. 325 5749 99.5 116.5 9/32 78
Підзвіринецька ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцької райради Львівської обл. 346 6093 97.4 114.2 7/19 79
Мавковицький НВК “загальноосвітній навчальний заклад – ДНЗ” Городоцької райради Львівської обл. 353 6259 96.2 112.5 12/38 79
Завидовицький НВК “загальноосвітній навчальний заклад – ДНЗ” Великолюбінської селищної ради Городоцького р-ну Львівської обл. 368 6849 92.1 107.9 9/28 86
Коропузький НВК “заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти” Великолюбінської селищної ради Городоцького р-ну Львівської обл. 383 7150 89.6 105 8/26 73
Родатицький НВК “Загальноосвітній навчальний заклад-ДНЗ” Городоцької райради Львівської обл. 401 7506 86.5 101.4 6/21 71

Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.

Заступник директора з навчально-виховної роботи  – Галина Федина

 

 

 

Структура 2019-2020 навчального року у Великолюбінській ОТГ

У категоріїЯкість освітньої діяльності
Автор Галина

Структура 2019-2020 навчального року

І семестр – 02.09.2019р. – 27.12.2020р.

ІІ семестр – 20.01.2019р. – 29.05.2020р.;

Канікули:

Осінні – 28.10.2019р. – 03.11.2019р.;

Зимові – 30.12.2019р. – 19.01.2020р.;

Весняні – 23.03.2020р. – 29.03.2020р.

Додаткові канікули для першокласників – лютий

 

Календар додаткових вихідних шкільного сезону 2019-2020 буде виглядати так:

14 жовтня (понеділок) – День захисника України;

25 грудня (середа) – католицьке Різдво (швидше за все прийдеться на зимові канікули);

22 січня (середа) – День соборності України;

8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день (швидше за все додатковим вихідним днем буде визначена дата 9 березня);

19 квітня (неділя) – Світле Христове воскресіння, Великдень (вихідним буде визначено і 20 квітня);

1 травня (п’ятниця) – День праці;

9 травня (субота) – День Перемоги (можна вважати, що вихідним буде також 11 травня через перенесення).